Промоции по ипотечни и потребителски кредити - за какво да внимаваме

Месец март вече отмина, но с него дойдоха и продължават да „идват” промоционалните оферти по кредити. Новите промоции тази пролет са част от характерната цикличност при кредитирането. В допълнение към нея са традиционните промоции на банките. Обикновено те започват в началото на пролетта. Промоции банките правят също и през лятото, както и в края на годината.

Продължителността на промоциите варира

Според наблюденията на „МОИТЕ ПАРИ”, продължителността на промоциите е около два месеца и обикновено започват през пролетта. Има банки, които предлагат и по-дълги периоди. Не са редки и случаите дадена промоция да бъде подновена за нов срок, след като вече е изтекла. Някои от промоциите са в определен характерен период от годината – например летните месеци (кредити за ремонт) или около Нова Година.

Промоционалните оферти имат сходни характеристики

Независимо кога, колко продължава и за какви продукти са предназначени, промоциите винаги имат някои общи характеристики. Обикновено, когато банките промотират даден продукт, те намаляват лихвата. Тук има известно разнообразие. Някои предлагат нулева лихва за определен период от време и друга, за останалия срок. Други предлагат не нулева, но по-ниска лихва за определен период. Третият вариант, в който са известни промоциите е класически – намаляване на лихвата за целия период.

Особеностите при промоциите

Независимо от вида, промоциите имат своите предимства и недостатъци. Добре е клиентът предварително да проучи офертата, която си е избрал. Възможно е намалението на лихвата например да е свързано същевременно с нарастване на годишна или месечна такса. Те са сред основните фактори определящи годишния процент на разход (ГПР). Отстъпката в дадена лихва не бива да е единственият и водещ критерий при избор на оферта.
Друга практика сред банките е да включват годишни такси (например за управление на кредита) в промоционални оферти ако такива до тогава не е имало.

Месечните и годишните такси, като обект на реклама

Обикновено тези такси остават в страни от полезрението. Банките от своя страна умело боравят с тях. Препоръката на „МОИТЕ ПАРИ” е да им се отделя повече внимание. Съществуват банки, които наблягат именно на намаление или премахване на някаква такса за определен период от време. Това съществено може да повлияе върху ГПР.

Не винаги е лесно да сравним офертите

Когато се намалява дадена лихва, сравняването на тази оферта с друга е относително лесно. Базата е съпоставима без да е необходимо каквото и да е друго. Не е така с офертите с променени такси. Без допълнителни изчисления е много трудно да се съпоставят две оферти.

Има ли смисъл от промоциите?

Уместен е въпросът „Има ли смисъл от тези оферти или целта им е само да привличат клиенти?” Разбира се, че това е едно от основните им предназначения. Понякога конкуренцията между самите банки го налага. Въпреки всички особености, полза от промоционалните оферти определено има. Те са и ще бъдат все по-честа практика. Задълбоченото вглеждане в тях ще е повече от наложително, за да не се пропусне наистина най-доброто предложение.

Източник: www.moitepari.bgПубликувано на: 25.04.2007