Застраховките, които вървят ръка за ръка с ипотечния кредит

Видовете застраховки, техните покрития и спецификите при избора на продукт разяснява Ана Вандева, кредитен консултант в Кредитланд

Повечето банки предлагат, а често и препоръчват горещо заедно с ипотечния си кредит да сключите и застрахователна полица „Живот“ с партньорско застрахователно дружество. Това обикновено са рискови застраховки, които нямат спестовен или инвестиционен характер. Тоест застрахователят изплаща обезщетение само при настъпване на определени, изрично посочени в договора или застрахователния сертификат събития – например при смърт на застрахования в следствие на злополука или заболяване.

Всъщност по всички кредити на физически лица е препоръчително да имате рискова застраховка „Живот”, която естествено, когато е закупена с помощта на банка при тегленето на заема, е с ползващо лице банката. Тази застраховка не е задължителна, но е добре да я имате, особено ако е ипотекирано основното ви жилище, защото при негативно стечение на обстоятелствата, ако с вас се случи най-лошото, то застрахователят ще покрие кредита и наследниците ви ще наследят имота, но няма да имат задължение към банката.

Към риска смърт и трайна загуба на работоспособност, които са най-често срещаните покрития, някои застрахователи покриват и рискове като „нежелана безработица“ и „временна загуба на работоспособност“. Тези рискове оскъпяват полицата, но те са във ваша полза, защото при настъпването им, застрахователят ще изплаща месечните вноски за определен период от време и ще помогнете в обслужването на кредита в труден за вас момент.

Важно условие е да попълните здравния въпросник към застраховката коректно, защото ако имате някакво заболяване и с вас се случи нещо, застрахователят вероятно няма да изплати обезщетение, а вие излишно ще сте плащали застрахователните премии. При застраховките на заеми с по-големи суми застрахователите изискват и да преминете задължителни медицински прегледи преди да се сключи полицата. Не рядко банковите чиновници неглижират детайлното и коректно попълване на здравните въпросници. Някои от тях казват, че тази застраховка просто е задължителна. Няма обаче нормативен акт, който да ви задължава да сключите такава. Така че имате възможност да изберете някоя от следните три опции:

  • Да изтеглите кредита без сключване на застраховка Живот. Ще плащате по-ниски разходи за кредит без застраховка, но при смърт, наследниците ви ще трябва да изплащат кредита или да се опитат да продадат имота и да погасят дълга към банката.
  • Да се застраховате към груповата застрахователна полица, която банката предлага. Тя обикновено е по-евтина, защото са застраховани много лица и рискът за застрахователя е добре диверсифициран, а и е по-удобно да си плащате премията заедно с месечната вноска по кредита. Но застраховката включва само базови рискове важни за банката.
  • Да изберете индивидуална застраховка Живот на свободния пазар, като съобразите застрахователната сума и срок с тези на договора за кредит. Тук имате възможност да избирате измежду много застрахователни дружества и разнообразни покрити рискове. Цената на индивидулната застраховка обичайно е по-висока и зависи от срока на полицата, здравословното ви състояние и навици и професията, която упражнявате.

Има и друг вид застраховка, която е задължителна за всеки ипотечен кредит, независимо дали той е фирмен или на физическо лице. И това е застраховката „Имущество”. При някои предложения на пазара тя влиза в цената на кредита, т.е. съгласно договор за кредит, банката поема изплащането й към избран от нея застраховател за целия срок. По-често полицата се сключва за сметка на длъжника всяка година и вие носите отговорност да я сключвате и заплащате. Тази застраховка е допълнителна гаранция за банката, че ако имотът, който е обезпечение по кредита погине, то застрахователят ще плати обезщетението на банката и така задължението ви ще бъде погасено.

Имуществената застраховка в полза на банка е стандартна полица, с покритие на действителната или възстановителна стойност на жилището, използвано като обезпечение по вашия кредит. Единствената разлика е добавянето на специалното условие при евентуална щета, правото на обезщетение да бъде ползвано приоритетно от вашата банка за целите на покритие на непогасената част от заема. Формално банката-кредитор следва да бъде посочена като ползващо лице по договора. Клаузата фигурира изрично в полицата.

А защо да се застраховам, след като ползващо лице ще е банката?

Застрахователната сума е минимум остатъка по кредита. По-често, обаче се прави с покритие: пазарната оценка на имота. Така, ако жилището погине от пожар, експлозия или природно бедствие, застрахователят ще плати остатъка по кредита, а разликата до пазарната стойност на имота ще получите вие.

За по-дребни щети и ако кредитът е редовно обслужван, практиката на банките е да освободят средствата от платеното от застрахователя обезщетение по сметката ви, за да платите за съответния ремонт.

При имуществените застраховки също са много важни покритите рискове. Обичайното покритие, което кредитора очаква да види е за пожар и природни бедствия (вкл. земетресение). Селекцията на рисковете е ограничена само до тези опасности, които могат да доведат до тотална щета. Единственото изключение е пожарът, без който е невъзможно да се сключи имуществена полица. От значение за вас е например покритието за злоумишлени действия на трети лица, като умишлен пожар или експлозия. Не са за подценяване и авариите на водопроводни и канализационни инсталации например. Също така в пакета застрахователни покрития, които банката ви предлага прилежащите помещения (мазе, таван, гараж), които са част от имуществото по нотариален акт и част от обезпечението на банката могат да бъдат с ограничения в покритите рискове или дори да са изрично изключени. Преди да се съгласите с готовото предложение на банката, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ:

  • Щом вие плащате премията, правото да избирате е ваше!
  • Офертата на банката защитава нейния интерес и не непременно вашия!

Нашият съвет: не бързайте да сключвате застрахователни договори. Събирайте информация, съпоставяйте оферти, задавайте въпроси.

А можете и да заявите БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ С ЕКСПЕРТ ОТ КРЕДИТЛАНД ТУК!Публикувано на: 16.09.2019