Банка ДСК – партньорство с Кредитланд

Банка ДСК – партньорство с Кредитланд Кредитланд сключи споразумение за кредитно-посреднически услуги с Банка ДСК -лидерът в банкирането на дребно, с над 40 % дял при кредитирането на граждани. Клиентите на Кредитланд могат да получат професионални кредитни консултации за: потребителски, ипотечни кредити за чуждестранни и български граждани, живеещи и работещи извън България; както и за кредити за малки и средни предприятия (МСП) на банката. Така общия брой на офертите за ипотечни кредити за граждани, за които може да се кандидатства с помощта на Кредитланд, се увеличи на над 300 предложения от всички значими банки на пазара на жилищните кредити.Публикувано на: 01.04.2007