Изборът на имот се оказва труден, купувачите с много изисквания към строители и банки

Изследване на потребителското търсене и нагласи на пазара на недвижими имоти
    

"Кредитланд", съвместно с "Моите Пари", проведе анкета сред посетителите на двата сайта, която да даде база за изследване на настоящото състояние на пазара на имоти и жилищни кредити в България. Фокус на проучването е потребителското търсене и нагласи и по-конкретно: реални ли са според купувачите цените на жилищата, има ли предлагане на качествени имоти, адекватни ли са банковите продукти на пазара, избираме ли най-изгодните банкови продукти  – отговори на тези въпроси според мненията на участниците в анкетата ще дадем по-долу.

Акценти от изследването, илюстриращи  потребителското търсене и нагласи:

•    Най-търсените жилища към момента са тухлени/ ново строителство, двустайни, в ценовия сегмент 30 000 – 50 000 евро.
•    Общата нагласа на над 60% от анкетираните е, че цените на имотите ще падат още, като преобладаващото мнение е за очакван спад между 10 и 20%.
•    Трудно се намират определен тип имоти, купувачи се оплакват от липса на избор. Търсенето на подходящо жилище отнема над четири месеца.
•    Банковият кредит остава основен начин за финансиране на покупката за 50% от анкетираните. 1/3 споделят, че биха пристъпили към покупка, ако притежават поне половината от цената кеш.
•    Над половината от потенциалните купувачи могат да отговорят на критериите за кредитиране и имат реални очаквания по отношение на изискваните от банките коефициент дълг/доход.
•    Основен източник на информация за възможностите за кредитиране е интернет за над 80% от отговорилите.  Паралелно с мрежата, част от анкетираните търсят информация и директно в банковите клонове, съветват се с близки и познати. Около 20% се обръщат към професионален кредитен консултант, за разлика от Западна Европа и САЩ, където над 60% от бъдещите кредитоискатели се възползат от услугите на консултант.
•    Наблюдава се по-висока финансова култура при избора на кредит – над 50% от анкетираните избират кредитен продукт, чрез сравнение по показателя Годишен процент на разходите. Прозрачността на условията по кредита е другият водещ фактор при избора на кредит.

Пазарът на недвижими имоти

Какви са предпочитаните имоти на пазара в момента ?

Според типа строителство се предпочитат новото строителство, както и по-старото монолитно, тухлено строителство. Само 20 % биха избрали панел, а покупката на зелено заради по-ниски цени би била избор на 4% от анкетираните.

По отношение на размера на имота отчитаме ясна ориентация най-вече към двустайни жилища (около 51%), тристайни, многостайни (34%), последвани от  къщите и едностайни апартаменти. 

Достъпен ценови сегмент за 45% от отговорилите се намира в диапазона 30 – 50 000 евро. Горна граница от 30 000 евро за покупката на жилище поставят 33% от запитаните. Много по-малко (16%) са кандидат–купувачите, които могат да си позволят по-скъпи жилища – до 70 000 евро и само 5%  от анкетираните търсят имоти на цена над 70 000 евро.
Изборът на имот се оказва труден.

Цели 74% от анкетираните са на мнение, че няма достатъчно голям избор и добри оферти на пазара и трудно намират жилище. Предложенията трудно удовлетворяват изискванията им от отношение на качествено строителство, вътрешно разположение , локация и други специфични условия, като инфраструктура, близост до спирки на метрото, до молове.  Половината от отговорилите търсят активно имот вече повече от 4 месеца.

Цените

Ще растат ли цените на имотите? Според  14% от отговорилите ценовото дъно е достигнато и следва растеж, други 18% са на мнение, че сегашното ниво ще се запази, а 64% от потенциалните купувачи на жилища очакват цените да паднат още.  Преобладаващото мнение сред очакващите спад на цените е той да бъде до 10, 20%.

Купувачите сигнализират  за ограничено предлагане на  апартаменти ново строителство в определени райони, с определени характеристики, предпочитани от тях. За тези имоти очакванията за сериозен спад на цените едва ли ще се оправдаят .

Жилищните кредити

Достъпни ли са жилищните кредити  и намират ли ги за изгодни  бъдещите купувачите на имоти?

84% от анкетираните не се притесняват да ползват жилищен кредит за покупката на имота.  50%  биха ползвали максимално банково финансиране, според настоящите условия на банките, а към покупка след спестяване на половината от необходимата сума ще пристъпят 34%.

Половината от домакинствата са посочили, че месечният им бюджет е в рамките на 1000 до 2000 лева, а 28% разполагат и с повече от 2000 лева на месец, под 1000 лева е месечния приход на 18% на анкетираните.

Само 4% от потенциалните купувачи с кредит възнамеряват да отделят над 50% от месечния си доход за вноска. Основната част от анкетираните преценяват, че за вноската по кредита искат да заделят между 20 и 40 % от месечните приходи в семейния бюджет. Това напълно съвпада с критериите на банките, които са склонни да приемат половината, а дори и 60% от месечния доход за месечна вноска.

Така стигаме до профила на клиента, който може да си позволи покупка с кредит – със семеен  бюджет около и  над 2000 лева, от който да отделя до 40% за  месечна вноска –т.е.  800 лева. Широкото търсене е за жилище до 50 000 евро, с финансиране на кредита  в размер 80% /90% от оценката му, което прави кредит в размер на 40 000 евро. Месечната вноска на кредит от 40 000 евро за срок от 25 години е около 300 евро. 

Изводът е, че около половината анкетирани, отговарящи на профила, са преценили възможностите си и са в състояние да си позволят най-търсеното жилище – двустайно, ново строителство или монолитно изпълнение, до 50 000 евро, което описахме по-горе  и имат реални очаквания по отношение на изискваните от банките коефициент дълг /доход.

И така, след като разбрахме, че повечето потенциални купувачи могат да отговоят на критериите за кредитиране си позволят търсените от тях жлища, да видим каква е причината за не дотам активния пазар на недвижими имоти.

 


Не малка част от кандидат-купувачите,  решили да отлагат, посочват за причина и условията на жилищните кредити.

Как анкетираните потребители търсят информация за кредитите и как избират сред многото предложения най-изгодната за тях?

Тъй като анкетата беше достъпна само онлайн, не изненадва, че 81% от отговорилите разчитат на интернет за информация при избора на кредит.
Паралелно с търсенето в интернет, анкетираните посочват, че търсят информация директно от банковите клонове 44%, разпитват приятели и познати (28%), 16% разчитат на брокерите недвижими имоти и за информация за избор на кредит. Едва 18% ще ползват професионален кредитен консултант, което е фактор за детайлно сравняване на офертите на ипотечни кредити и оптимален избор, останалите пропускат ползи без работата с консултант. Общия сбор на процента отговорили на този въпрос надхвърля 100, тъй като всеки участник е избирал повече от един отговор.

Изборът на най-изгодния кредит е индивидуално решение, което се взема според личните приоритети.
 


Прозрачността на условията по кредита е важен фактор за половината от анкетираните, които са обяснили и как я  разбират: фиксиран ГПР, фиксирани лихви, невъзможност на банките да променят условията по договора.

Приоритетна за 41% от анкетираните е и възможността за договаряне на условия с банката. Договарянето на индивидуални условия е политика на някои трезори в момента, които така отговарят на изискванията на пазара - гъкави според клиента, а не еднакви параметри за всички.   

Професионалните консултанти предпазват и съветват потребителите, за да избегнат грешки и рискове при покупката на имот с кредит. 38% от анкетираните оценяват като най-важно предимство на услугата избора на най-изгодния кредит, за 25% важно е, че им спестява време и пари.  33% биха ползвали услугата само, ако са сигурни в професионализма на консултанта, което отваря темата за нуждата сертифициране и лицензиране на кредитните посредници от съответния регулаторен орган.

Нашите съвети:

1. Преговаряйте за цената на имота, преговаряйте за условията на кредита.

2. Проверете предварително шансовете си за кредит, изчислете всички разходи по сделката.

3. Когато сравнявате оферти за кредит по показателя Годишен процент на разходите, уверете се че е калкулиран коректно, с всички разходи. Сравнявайте ГПР на различните оферти, изчислен при еднакви параметри – размер на кредита, срок и валута.

4. Проучете предварително договора за кредит, общите условия към него, за да изберете най-подходящата оферта с прозрачни условия.

5. Изяснете финансирането, на което можете да разчитате още преди да подпишете предварителния договор за покупко-продажба. В процеса на теглене на кредит част от кандидатите се сблъскват с не малко разминаване между банковите оценки на имотите и покупната цена, което ги поставя в неприятни ситуации на търсене на допълнителни средства.

6. Не се отчайвайте при отказ на кредита или решение на банката не във ваша полза – това може да е поради не добро излагане на фактите. Проверявайте опциите за кредит в няколко банки едновременно, за да намерите най-добрата за вас.Публикувано на: 20.09.2011