Как да се предпазим от непрофесионалните кредитни консултанти?

Особеностите и последствията от работата с непрофесионален консултант разкрива Росица Денева, ДФК, кредитен консултант в CreditLand

Бумът на пазара на недвижими имоти и засиленото строителство, както и падащите лихвени проценти в последните години даде възможност на много хора да се преориентират към бързи схеми за добри приходи от комисионни, предлагайки кредитно посредничество.

Тъй като професията кредитен консултант е част от мен вече повече от 23 години, а и поради изостреното ми чувство за справедливост спрямо потребителите на финансови продукти, не мога да остана безразлична към ширещия се опит на много непрофесионалисти да предлагат тази услуга без необходимата подготовка и квалификация. Това може да е много опасно за неопитните и объркани потребители попаднали в морето от кредитни продукти на пазара у нас. Кредитът е рисков финансов инструмент и към него не бива да се подхожда лекомислено и повърхностно. На потребителския кредитен пазар активни са 17 банки, стотици регистрирани фирми за бързи кредити и още толкова нерегистрирани. Това значи стотици кредитни продукти! Всеки проблем има своя формула за решение и практиката ми показва, че дори сходни проблеми се решават по различен начин в зависимост от финансовото състояние, целите, намеренията, индивидуалните предпочитания на отделния клиент, ценностите, които изповядва, както и приоритетите, на които залага.

Ето защо е важно, клиентите да могат бързо да разпознават непрофесионалните кредитни консултанти и да избягват да работят с тях, за да не си навредят финансово.

Първи признак за непрофесионален консултант: „Мога да ти уредя кредит, ако ми заплатиш комисиона“

Този тип непрофесионални консултанти могат да бъдат наречени „уреждачи срещу комисион“. Наскоро имах случай с клиент, на когото му бяха поискали комисион 10% предварително, за да му „уредят“ кредита в банката. Беше му се наложило да изтегли бърз кредит, за да плати. Трябва да знаете обаче, че всяка банка има своя оценка за кредитоспособност и преди отпускането на кредита се взема решение на няколко нива на база обективни критерии и често автоматизирани скоринги. Ако вие не отговаряте на изискванията, колкото и пари да дадете на уреждача, вие кредит няма да получите. И обратно, ако има и малка вероятност да получите кредита, ще го получите и без тези допълнителни комисиони. Много често, така наречените комисиони за уреждане на кредита се използват за подкупване на банкови служители, оценители и за извършване на документни измами, което граничи с престъпна дейност и ощетяване на банката... Възможно е и лицето-уреждач просто да взема парите и да изчезне – често срещана измамна схема в последните години.

За разлика от „уреждачите“, професионалните кредитни консултанти не уреждат кредит на клиента, те съдействат при избора и сравнение на оферти, структурирането на кредитната сделка, както и при кандидатстването и набавянето на документите. Те улесняват максимално клиента, а не уреждат кредита. Не на последно място, услугите на кредитните консултанти обичайно са безплатни за клиента.

Между другото, добре е да се отбележи, че при кредитите за физически лица, искането на такси и комисиони от регистрираните кредитни посредници не е незаконно, но трябва банката-кредитор да бъде уведомена предварително за размера на таксите им, за да ги включи в общия разход по кредита, който изчислява за потребителя, респективно те да бъдат калкулирани и при изчислението на Годишният процент на разходите (ГПР). Такъв бизнес модел обаче все още не се е наложил у нас и повечето професионалисти получават възнаграждения само от банките, а и трябва да ви светва „сигнална лампа“, ако „консултантът“ ви иска комисиона си предварително, а не след като работата е свършена и договорът за кредит е сключен.

Втори признак за непрофесионален консулант: „Ще те заведа в един клон на Банка Х, където имам връзки“

Този тип непрофесионалисти се наричат „разводачи“ от клон на клон.   Макар, че се представят за кредитни консултанти, те по никакъв начин не помагат на клиента, а целят бързо да го заведат в някой близък клон, където имат „връзки“ и да го оставят на банковия служител да свърши цялата работа по кредита. „Разводачът“ завежда клиента в банката и го изоставя. А клиентът бива затрупан с документи, погасителни планове, европейски формуляри и един куп непонятни за него термини и не знае какво да прави. Няма кой да подреди мислите му. Често такива клиенти трудно обясняват какво искат и губят много време в осмисляне на действията си, в крайна сметка подписват всичко, което им се предложи, а понякога губят и самата сделка за избраното жилище.

Случвало се е кредитоискател спрял се на една банка, да бъде заведен от „разводача“ в още една банка заради уж по-добри условия, а това да е просто защото има договор за комисиона с втората банка. За съжаление се оказва, че точно този кредитен продукт е неподходящ за целите и нуждите на нашия клиент. Знаем, че за да изпълни успешно целта си обаче, кредитът трябва да ни е „по мярка“, иначе може да се окаже непосилен.

За разлика от „разводачите“, преди изобщо да води клиента, в която и да е банка, професионалният кредитен консултант прави щателна консултация с него, която включва основна проверка и анализ на кредитоспособността и специфичните му нужди – доходи, кредитна история, спестявания, имот предмет на сделката, семейно и имуществено състояние, очаквани промени в бъдеще и други специфични обстоятелства. Чак тогава може да се прецени дали клиентът е готов да бъде представен на банката или има нужда да се подготвят допълнителни документи и т.н. Ако е необходимо – кандидатстването се отлага докато не се изчистят или изяснят някои казуси.

В много случаи, работейки с професионалист, клиентът няма нужда да ходи до банков клон до подписване на договора за кредит, тъй като получава пълна и цялостна информация от консултанта.

Трети признак за непрофесионален консултант: „Ето ти една оферта от Банка Х“.

Много от мнимите консултанти работят само с една, максимум две банки и предлагат наготово офертите на тези банки, без изобщо да вникнат в дълбочина на изискванията и профила на клиента. Обикновено тези непрофесионални консултанти са брокери за недвижими имоти, които не са минали през никакъв курс за обучение като кредитни консултанти. Често офертата е от банката, която предлага най-висок комисион на „консултанта“, а не е най-изгодна за клиента.

За разлика от „офертаджията“, професионалният кредитен консултант се подбира и представя на вниманието на клиента минимум 3 предложения, а много често 5, 8 или дори 12 оферти. Консултантите на Кредитланд работят с 12 банки и предоставят като минимум 3 конкурентни, специално подбрани оферти. Прави се обстоен анализ и сравнение на плюсовете и минусите на всяко едно предложение. Сравняват се ябълки с ябълки – например само оферти с включена застраховка живот, или само оферти без застраховка живот според желанието на клиента, и по обективни критерии се вижда, кое е най-изгодното решение. Това много често може да означава хиляди спестени левове от по-ниски лихви, такси и застрахователни премии през годините на изплащане на кредита.

Рискът при работата с непрофесионални консултанти е голям. Клиентът бива ощетяван от неизгодни и неподходящи кредитни продукти. Руши се доверието в консултантите и в банките. В по-краен случай може да се стигне и до проваляне на сделката и загубване на платеното капаро за имота.

Ето защо работата на нас – професионалните кредитни консултанти – е свързана с много предварителни и последващи анализи и огромна отговорност спрямо клиентите ни. При нас се прави предварителна оценка на исканията на нашия потребител, предвиждат се и възможните затруднения, както финансови, така и юридически, и административни. В много случаи спасяваме клиентите си от необмислени постъпки и прибързани действия. Ние работим само с легитимни и доказани кредитни институции и предварително съгласуваме с тях финансовите параметри по предстоящата сделка.

Как да разберем, че работим с професионален кредитен консултант

Потърсете препоръки за работата на конкретната фирма – кредитен посредник или консултант – каква квалификация и опит имат. Уверете се, че компанията фигурира в регистъра на кредитните посредници публикуван на уеб страницата на БНБ. Проверете репутацията в интернет – има ли добри или лоши отзиви. Има ли публикации, статии и съвети писани от този консултант? С колко банки работи консултанта? В Кредитланд имаме сключени договори с водещите 12 банки на българския пазар. Това е златния стандарт – от едно място да могат да се сравнят и изберат оферти измежду всички банки у нас.

В заключение, за да си професионалист не е достатъчно да вършиш някаква полезна дейност или просто да работиш каквато и да е професия. Това е цял набор от лични качества, характер, дисциплина, квалификация, опит, етика, отдаденост и най-важното – вътрешна почтеност. Това нещо се опитвам да предлагам и налагам като стандарт на услугата, заедно с моите колеги от Кредитланд. Надявам се аз и моите колеги, да сме били полезни за вас.

 

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Ползвите от партньорството на брокерите с кредитни посредници. Гледайте и епизод на MoitePari TV по темата ТУК.

Професия Кредитен консултант

Кредитният консултант предлага избор на клиента сред най-добрите оферти на банковия пазарПубликувано на: 18.08.2021