Колко време и средства отнема подготовката и получаването на ипотечен кредит?

Ако за първи път Ви се налага да теглите ипотечен кредит трябва да знаете, че подготовката му изисква много време и средства. След като сте направили анализ на банковите оферти и сте избрали конкретна банка, следва да подготвите необходимите документи и да се въоръжите с търпение!

Ако при потребителските кредити са достатъчни един до 3 дни и то често без  първоначални разходи, то при ипотечните кредити обикновено минава месец преди да получите очакваната сума, а и средствата, които предварително заплащате не са малко.

Ако целта на ипотечния кредит е придобиване на имот, като същия се ипотекира, подготовката на документите и съответно разходите за това са за сметка на продавача, но все пак трябва да предвидите необходимото за това време. Възможно е банката да изиска и някои допълнителни документи по имота. Освен това при целевите ипотечни кредити трябва да осигурите предварително средствата за покриване на всички банкови такси, докато при нецелевия ипотечен кредит част от тези разходи могат да се заплатят от сумата на усвоения кредит (напр. таксата за кредитна оценка).

Предварителните разходи свързани с получаването на ипотечен кредит можем да разделим условно в три групи – подготовка на документи, банкови разходи и нотариални разходи.

Необходимите документи, които трябва да се представят в банката са три групи:
 

  • документи за доходите – ще ви отнемат 1-2 дни, но няма да ви струват нищо;
  • документи от НАП (удостоверение по чл.87), Община (за семейно положение) и Агенцията по вписванията (за режима на семейните имуществени отношения) – ще платите общо 15лв за обикновена поръчка в срок 7 дни и 20лв, ако ги искате за 1 ден. Възможно е да Ви изискат и справки за липса на заведени дела от ЧСИ и Районен съд – това може да Ви коства до 14 дни и 17лв за двата документа;
  • документи за имота, който ще се ипотекира – трябва да посетите служба „Местни данъци и такси” към Общината по регистрация на имота, Агенция по ГКК (Кадастъра) и Имотен регистър при Агенция по вписванията. Ако можете да чакате 14 дни, ще заплатите само 57лв (ако има и земя към имота – 87лв). Най-бързия срок е три дни (заради данъчната оценка) и ще Ви струва 94лв (144лв ако има и земя).

Трябва да предвидите от 3 до 14 дни за получаването на всички документи и да заплатите за тях минимум 72лв, а ако има земя към имота и гоните най-кратките срокове – над 200лв.

Предварителните банкови разходи са свързани с пазарната оценка на имота, правно становище, рискова оценка на кредита, застраховка „Имот” и транзакционни разходи по сделката (при покупка на имот). Банките имат различни тарифи и общата сума по тези разходи може да варира от 0лв до над 1,4% от размера на кредита. Времето, през което искането Ви се разглежда в банката обикновено е 7-14 дни.

Нотариалните такси са свързани с вписването на ипотеката. Зависят от размера на кредита и вида на ипотеката – законова (при покупка на имот) или договорна (при рефинансиране или нецелеви кредит). Договорната ипотека струва почти двойно по-скъпо от законовата. За един кредит от 70 000лв например, на Нотариуса ще трябва да заплатите около 930лв за договорна ипотека.

Ако с кредита си купувате жилище или друг имот трябва да предвидите и нотариалните разноски и данъци, свързани със самата покупка (около 3,7% от цената на сделката). Този разход не зависи от това дали купувате с кредит или със собствени средства.

От момента на изповядване на сделката/ипотеката при Нотариуса, до реалното превеждане на парите по сметката Ви може да мине още една седмица.

Ако работите съвместно с кредитен консултант, може да получите допълнителни отстъпки в някои банкови такси, както и договаряне на по-ниски лихвени разходи по самия кредит. Най-голямото предимство обаче си остава икономията на време!

Автор: Борислава Димова
Финансов консултант
КредитландПубликувано на: 20.02.2015