Ще кандидатствам за кредит. Кой е най-подходящия за мен погасителен план - равни или намаляващи месечни вноски?

Следвайки кредитната експанзия в страната, банките предлагат все по-голямо разнообразие от кредити. Офертите са най-разнообразни - както по предназначение на кредита, така и по условията за неговото отпускане. Въпреки това възможностите за избор на погасителен план са само две – с анюитетни или намаляващи вноски.

Като начало - какво е месечна вноска? Тя представлява сума от вноската по главницата и лихвата за съответния месец при избрания погасителен план.

Изборът на погасителен план е от особено важно значение, поради което на него ще обърнем повече внимание. За пример нека използваме 20-годишен ипотечен кредит за сума от 50 000 лв. и размер на лихвата 8,25%, такса за управление 1,5%, годишна такса управление след първата година 0,1%.

Анюитетни вноски - размерът им е един и същ за целия период на кредита. Поради това този погасителен план е по-известен като погасителен план с равни месечни вноски. При него с времето вноските по лихвите намаляват, но тези по главницата растат със същия размер, поради което вноските се изравняват. Ако се вгледаме в едни такъв погасителен план ще видим нещо, което е характерно само за анюитетните вноски. Какво е то? При стартирането на погасителния план размера на вноските по лихвите е значително по-висок (343,75 лв.) от този по главницата (82,28 лв.). Колкото повече наближава края на срока на кредита (падежа), толкова по-ниска става вноската по лихвата и по-висока по главницата. Така в края на периода вноската по лихвата е 2,92 лв., докато тази по главницата е нараснала до 423,11 лв. С едно просто изчисление можем да установим, че размера на месечната вноска в началото на погасителния план е точно толкова, колкото в неговия край - 426,03 лв.. В разглеждания пример общата изплатена сума при равни месечни вноски е 102247,20 лв.

При намаляващите вноски очевидно става въпрос за суми, които с времето стават все по-малки. За по-голяма яснота ще се вгледаме в структурата на погасителния план. За този тип погасителни планове е характерно, че вноската по главницата е фиксирана, а вноските по лихвите намаляват. Така за срока на кредита намаляват и месечните вноски (като сума от погашенията по главницата и лихвата) и освен това стават по-малки по размер от тези при анюитетен план. Само за сравнение – в началото на плана с намаляващи вноски, месечната вноска е 551,75 лв. и с постоянно намаляване достига до 209,98 лв. в края. В разглеждания пример общата изплатена сума при този план е 91407,60 лв.

Като цяло за българския пазар на кредити е характерно ограничено търсене на кредити с намаляващи погасителни вноски. Една от причините за това е изискването за по-висока платежоспособност на кредитополучателите – да получават относително високи доходи. Това се налага от факта, че банките съпоставят месечния доход на кредитоискателя с месечната вноска по кредита.

Погасителен план с намаляващи вноски е примамлива оферта, но съветът на „МОИТЕ ПАРИ” към кредитоискателите е добре да преценят размера на желания кредит, тъй като с нарастването му расте месечната вноска, при това осезаемо. Именно с това е свързано изискването на банките за висока платежоспособност при кандидатстване за кредит с такъв погасителен план. Препоръката на „МОИТЕ ПАРИ” е да бъде предпочетен погасителен план с намаляващи вноски в случаите, когато кредитоискателя отговаря на изискванията на банките за висока платежоспособност. За заематели, чиито доходи са недостатъчни за кандидатстване за кредит от този тип, е най-удачен кредит с равни месечни вноски.

Всички оферти за потребителски кредити, както и погасителните им планове по двата метода, можете да откриете на сайта на „МОИТЕ ПАРИ”. В секция „Съвети” можете да откриете и кредитен калкулатор, който позволява изчисляване на погасителен план и по двата метода.

Източник: www.moitepari.bgПубликувано на: 22.01.2007