Кредитен консултант или банката

Сравнителен анализ на Цеца Бонева, кредитен консултант в Кредитланд, за това как ползването на кредитен консултант предпазва от грешки, загуба на време и пари

Кредитен консултант – вече професия, бидейки част от кредитното посредничество като бизнес.  Кредитното консултиране се развива и все повече намира място при посредничеството между търсещите кредит и банките. Този вид услуга не е новост за страните с развити икономики и кредитен пазар, вече не е и у нас.  Кредитен консулт е лице, което е независимимо от банките и се стреми да намери за клиентите си най-добрите, от съществуващите към момента, предложения на пазара.

Подходът на банките

Банките имат друг подход към клиентите, които се обръщат директно към тях. Всяка се стреми да предложи най-конкурентните условия на пазара за различните целеви групи потребители. Има няколко основни критерии, от които зависи отпускането на ипотечен кредит. Те са определящи в процеса на неговото разглеждане. Офертите на различните банки до голяма степен са функция от различните политики, които те имат по отношение на тези критерии. Широко разпространено е убеждението, че банката, в която се получава заплатата, ще предложи кредит с най-добри условия. Това в повечето случай не се оказва вярно. Предимно се пристъпва към запитване, обхождане на банките, проучване на условията им за конкретния тип кредит и опит да се сравняват предложенията на банките. Среща се и обяснението имам приятел/ка, доверено лице и т.н., които работят в банка. В един момент, желаещите да се кредитират се оказват в положение, че това не е толкова лесно, а понякога и невъзможно. Всяка институция твърди, че предлага най-доброто на пазара. Обичайно основната база за сравнение е лихвата, но тя е само една част от реалната цена на кредита. Има множество допълнителни условия по един кредит, изразяващи се в такси, допълнителни изисквания и продукти, които в някои случаи увеличават значително разходите. Добре е да се познават специфични изисквания на банките, тарифи, общи условия и други особености, за да има обективно сравнение на предложенията.

ЗАЯВИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!

Кредитирането представлява една съвкупност от последователни действия и тяхното правилно следване би довело до желания резултат. В България процедурата е твърде усложнена и при надценяване на възможностите, голям обем задължения и неправилно планиране на приходи и разходи в дългосрочен период, би могло да се стигне до големи загуби и щети, принудително събиране на дългове по необслужвани кредити и ограничени средства за защита.

Кредитен консултант – как работи

Като сборно понятие как работи кредитния консултант, е субективно мнение, но все пак би било добре да се следват и спазват определени стандарти.

Ето към какво се придържа един кредитен консултант в Кредитланд:

  • Работим с 99% от банките в България.
  • Правим профил на клиента.
  • Структурираме естеството на сделката.
  • Правим запитване до банките – партньори за техните предложения по конкретните казуси.
  • Познаваме детайлите и условията по кредитите в банките.
  • Разполагаме със специалирана онлайн базирана платформа, която позволява генериране на обобщен файл с персонализирани оферти при едни и същи изходни условия, като срок и размер на кредита.
  • Поддържаме точна и актуална информация за всички промоционални оферти и промени в условията по кредитите, благодарение на дългогодишните си партньорски отношения с банките.
  • Водим цялата комуникация и документация с всички участници в процеса по кредитиране, съдействаме при подготовка на документи и последващо консултиране.

Кредитните консултанти на Кредитланд имат богат опит и информация в коя банка какви са изискванията за даден кредит и какво може да попречи за реализиране на дадена сделка. Отговорът зависи от редица фактори - месечен доход на кредитополучателя, сума на кредита, срок на кредита, вид на обезпечението, съществуваща кредитна задлъжнялост и други. На тези въпроси според конкретния случай ще може да ви отговори само кредитен консултант. Той е от полза и за двете страни по кредитната сделка, тъй като от една страна, намира най-изгодното предложение за кредитополучателя, а от друга страна, знае целевите групи клиенти на отделните банки и специфичните особености на казуса. По този начин се избягва риска от отказ на финансиране, спестяване на време по обикаляне и кандидатстване в много банки.

Ето и нагледен пример от практиката, който доказва предимството да се ползва кредитен консултант. Банките са в конкурентна среда при запитване за индивидуални предложения на клиентите при кредитния консултант. Договаряла съм за клиенти намаление в лихвения процент от стандартен продукт до 0,40%, което е спестявало от месечните вноски на клиенти 100 лева. При изисквания за свързани продажби относно застраховки, кредитни карти, пенсионни фондове, месечна такса по обслужване на сметка или пакет също се спестяват разходи на клиента, които могат да са в порядъка от 50 до 150 лева, понякога и повече.   Ползвайки кредитен консултант ще имате привилегията да получите безплатна, независима и експертна консултация, която ще ви даде възможност да направите информиран избор за кредитния продукт и да имате през целия процес до себе си опитен независим консултант.Публикувано на: 04.06.2023