Как да се подготвим за кредитна консултация?

Какво трябва да знаем преди да се срещнем с кредитен специалист разкрива нашия консултант Биляна Стоева

Предстои ви да теглите ипотечен кредит. Уговорили сте посещение в банков офис или среща с независим кредитен консултант. Без значение дали консултацията ще е на живо или в онлайн формат, добре е да се подготвите не само да задавате, но и да отговаряте на редица въпроси: за целта на кредита, за доходите и спестяванията ви, за кредитната история, за семейното ви положение и за имота, който ще послужи за обезпечение.

Не се притеснявайте, не е необходимо да имате готов отговор за всяко питане още на първата ви консултация, но не е лошо да обмислите няколко теми предварително, за да си спестите неудобство и време за последващи телефонни обаждания и срещи и да се предпазите от потенциални разочарования.

Преди всичко е важно да знаете, че при кредитен консултант е добре да сте максимално искрени и откровени за всички специфики на реалните ви доходи, за характеристиките на имота и за очакванията ви за бъдещето. Спестяването на определна информация може да ви изиграе лоша шега и да получите оферта за изгоден кредит, който всъщност да не може да бъде одобрен. От друга страна пълният поглед върху ситуацията може да помогне на консултанта да ви предпази от потенциални подводни камъни при кандидатстването и да ви предложи гъвкави алтернативни решения за финансиране или съвет за по-добра структура на кредитната сделка.

И така, ако вие сте постъпили далновидно и искате първо да се запознаете с възможностите ви за финансиране, за да знаете какъв имот можете да си позволите, и едва след това ще избирате жилище „по джоба си“, за нас е важно да подготвите следната информация:

 • Източник и размер на доходите ви

Ако доходът е от трудов договор или сте държавен служител е нужно да знаем какво е брутното и чистото месечно възнаграждение. Получават ли се и периодични премии/бонуси? Каква е длъжността? Добре е и да имате под ръка и БУЛСТАТ на работодателя, тъй като много от банките предлагат и преференциални оферти за служители на определени компании и ведомства.

При доходи от наем, от граждански договор или от упражняване на свободна професия е добре да сте наясно за информацията подадена в Годишната Данъчна Декларация (ГДД) по чл. 50 от ЗДДФЛ за последната година и за размера на приходите от текущата година.

При доход от собствен бизнес, повечето банки се интересуват от финансовите отчети на фирмата за последните две приключени данъчни години (Отчет за приходи и разходи (ОПР) и Счетоводен баланс) и какво е декларирано във фирмената ГДД по чл. 92 от ЗКПО. Важно е разпределяна ли ви е печалба под формата на дивидент. За нас е добре да научим и как се осигурявате: самоосигуряващо се лице ли сте или ви се изписва възнаграждение по договор за управление и контрол или за положен личен труд на собственик. Цялата тази информация и отчети можете да получите от вашия счетоводител, за да се явите подготвен на консултация.

В допълнение към горепосочените най-чести източници на доход, всеки друг вид приход би бил полезен и при договаряне на по-добра цена на кредита.

 • Текуща кредитна задлъжнялост

Какъв е размерът и месените вноски по текущите ви кредити и на кредитните лимити по кредитни карти или овърдрафт.

 • Бюджет за месечен разход по бъдещия кредит

Много важно е да имате някаква трезва представа за размер на месечна вноска по бъдещия кредит, която можете да си позволите, и която ще бъде удобна за бюджета на домакинството и за плановете ви в обозримо бъдеще.

 • Има ли други участници в кредита и/или придобиващи собственост на имот?

Важно е да знаете сам/сама ли ще придобивате жилището или в съсобственост със съпруг(а), половинка или роднина. В случай, че доходите ви не са изцяло доказуеми ли са с източник от чужбина, възможно ли е в кредита да се включи друго задължено лице: „солидарен длъжник“?

 • Самоучастие

Важна роля в изготвянето на целия план играе размера на собствените средства, които бихте включили в сделката – самоучастието. По правило колкото по-големи са те, толкова по-добра оферта за жилищен кредит можете да получите, но е добре по възможност да предвидите и бюджет за бъдещи неотложни ремонти, подобрения и обзавеждане на жилището от спестените средства.

В случай, че не разполагате с лични спестявания, можете ли при нужда да разчитате на допълнителни средства от родители/роднини, и ако да, то в какъв размер биха били те?

 • Желаете ли сте да сключите рискова застраховка Живот към кредита си?

Застраховката Живот не е задължителна, но в случай на здравословни проблеми или смърт застрахователите покриват вноски по кредита или целият остатък от задължението към банката. Ако купувате основно жилище и имате членове на домакинството зависими от вашите доходи (например деца), препоръчително е да се сключи такава застраховка Живот, макар и цената й да не е ниска.

Обичайно груповите рискови застраховки Живот, които банките предлагат за своите клиенти, макар и с ограничени покрити рискове, имат значително по-ниска цена от подобни продукти на свободния застрахователен пазар.

 • Вида имот-обезпечение

За да получите по-качествена консултация, от голяма полза ще бъде да сте наясно какъв тип имот търсите (апартамент, ателие, къща, ваканционен имот) и дали той ще е завършен или в строеж. Видът конструкция на имота и географската локация също са важни за банките. Обичайно се предлагат по-добри условия за финансиране за по-ликвидни жилищни имоти в големите градове и на места има ограничения за панелно строителство, гредоред и др.

Ако вече сте избрал конкретно жилище или пък ще ипотекирате съществуващ ваш имот, ще трябва да подготвите повече конкретика за нашата среща. В допълнение на всичко описано по-горе, ще е важно да имате налична и следната информация:

 • За продавача/собственика на имота

От физическо или юридическо лице купувате избрания имот? Ако имотът е в строеж са важни подробности: кой е инвеститорът и каква схема за разплащане на различните етапи на завършеност на сградата се предлага. Предмет на сделка ли са гаражи, паркоместа, прилежащи ид. ч. от земя или някакви прилежащи помещения (мазе, склад, таван и др.).

 • Подробности за имота

Типът на строитеството, състоянието на имота като трайни подобрения и точната площ (с включени идеални части от общите части, ако е строителство след 2000 г.) ще даде на консултанта ви по-конкретна представа за максималното финансиране, на което можете да разчитате.

 • Има ли наличие на тежест – ипотека върху имота

С развитието на ипотечния пазар у нас все повече имоти се продават ипотекирани. Стига дългът „тежащ“ върху имота да не е по-голям от продажната му цена, няма пречка да се купи имота с жилищен кредит и с разплащането му задължението по старата ипотека да се погаси. Напротив, фактът че банка е приела имота за обезпечение, означава че би следвало собствеността да е проверена и строителните книжа да са изрядни. Трябва обаче да се спази определена структура на финансирането, затова детайли за кредита и ипотеката ще се изискват допълнително.

 • Спестявания, самоучастие, разходи по придобиването и подобрения по имота

Избраният от вас имот има ли нужда от ремонт и обзавеждане и ще търсим ли средства за него, под формата на допълнително финансиране?

Личните ви спестявания, предвидени за участие в сделка, включват ли и бъдещите разноски по придобиване на имота: брокерски комисион, местен данък, нотариални такси и такси вписване за покупко-продажба и за ипотека, банкови такси, застраховки и др.

Не се притеснявайте: в хода на консултацията представител на Кредитланд ще ви помогне да изчислите с голяма точност всички описани по-горе транзакционни разходи по сделката.

Набавяйки си предварително цялата информация, нужна ни за една пълноценна консултация, вие от своя страна ще се чувствате по-уверен, по-спокоен и по-информиран по време на срещата си с професионалистите от Кредитланд.

Разбира се, всеки колега си запазва правото да ви попита от кой футболен отбор сте:)!

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ >>> Какво трябва да знаем когато теглим ипотечен кредитПубликувано на: 12.06.2021