Потребителите не очакват промяна в общата цена на кредитите след влизане на промените в ЗПК

Резултати от кратко проучване сред 182 абоната на MoitePari.bg, проведено в периода 14-18 юли 2014 г.

Негативно настроени са 40% от анкетираните по отношение мерки на кредиторите с оглед промените в ЗПК. Този процент анкетирани считат, че промените ще доведат до покачване на лихвите. Поравно са тези, които считат, че няма да има промяна в лихвите (21%) или пък те ще бъдат подобрени (20%). Очаквания за липса на промени както в лихвите, така и в потенциално нови такси имат 13% от анкетираните.Негативни са и очакванията по отношение таксите по кредити. Анкетираните са категорични, че нови такси, непременно ще бъдат въведени от кредиторите. Това мнение споделят 70% от анкетираните. На противоположната позиция са 20% от анкетираните. Те са убедени, че ще отпаднат всички такси, въпреки общото очакване за обратното.На база нагласите на анкетираните са любопитни отговорите им по отношение общата цена (ГПР) на кредитите след влизането в сила на ЗПК. Те са, че няма да има промяна, въпреки очакването за въвеждане на нови такси и очакването за повишаване на лихвите. Промяна в ГПР не очакват 46% от анкетираните. Негативно настроени са 26% от анкетираните, които очакват поскъпване на кредитите. Оптимистично (за поевтиняване) настроени са 24% от запитаните.Източник: www.moitepari.bgПубликувано на: 21.07.2014