Такси оскъпяват кредита с до 1000 лв.

В повечето случаи когато теглим кредит обръщаме внимание само на лихвата и по-рядко на другите такси и комисионни, които банките ни събират. Понякога обаче те могат да оскъпят потребителския ни кредит с до 1000 лв., установи проверка на Десислава Николова от НОВИНИТЕ ДНЕС.

Например, ако изтеглим кредит от 10 000 лв. за срок от 5 години само за тези съпътстващи разходи ще платим между 230 и 967 лв. в зависимост от коя банка е заема.

Първоначалните такси са за кандидатстване за кредита и обработката на документите. Те са еднократни независимо от размера и срока на заема. Годишните са тези, които се плащат за всяка от годините на кредита. Те също са еднократни, както първоначалните, но плащането става веднъж годишно. Например, ако кредитът е за 5 години, то и тези такси също ще са 5. Такъв вид годишна такса е тази за управление на кредита.

Месечните такси са свързани с месечните разходи по обслужването на кредита и те се заплащат за всеки месец от срока на кредита, ако срока на кредита е 5 години, то месечните такси, които ще трябва да бъдат платени ще са 60.

През последната година някои от банките вдигнаха таксите с 10-20 лв., а при други повишението бе с 0.5-1%. Увеличенията привидно не изглеждат високи, но натрупани във времето до изплащането на заема излизат солено.

Затова експертите съветват когато вземаме заем от банка винаги да гледаме какъв е Годишният процент на разходите /ГПР/. В него е включена не само лихвата, но и всички такси и комисиони които се дължат.

Видове такси и комисионни
за разглеждане на документи
Обикновено разглеждането на документите се посочва, като фиксирана сума. Тази такса се изисква от почти всички банки. Рядкост са тези трезори, които не събират такава, особено сега, когато източниците на приходи са все по-малко.

за усвояване на кредита
Таксата е еднократна и обикновено е процент от размера на кредита. Таксата може да е фиксирана и като сума, както и комбинация между процент и сума. Такава е например даден процент от кредита, но не по-малко от определена сума. Размерът на тази такса варира в широки граници, като максимумът при потребителски кредит без поръчител, който може да достигне е около 3%.

за обслужване на кредита
Таксата не е особено популярна сред банките, поради което само 2 от тях прилагат такава. При потребителските кредити без поръчител размерите се ограничават от 1.50 лв. до 2.50 лв. на месец.

Застраховка „Живот"
Този разход за клиента също не е широко застъпен. Както месечните такси за обслужване на заем, така и застраховката „Живот" се изисква само от 2 банки. Премиите са в сходни размери и гравитират около 0.62% годишно, върху остатъка по главницата на заема.

Съвети:

  • Клиентът да не разчита само на лихвата, като ориентир дали даден кредит е изгоден. Практиката е доказала, че кредит с по-ниска лихва, но по-високи такси може да е по-скъп от друг с висока лихва и ниски или липсващи такси. Като база сравнение да използва показателя ГПР.
  • Клиентът добре да се запознае с дължимите такси - вид, размер, начин на начисляване.
  • Клиентът да се информира подробно как се формира лихвата заема и при какви условия, и как може да се промени;
  • Обстойно да се чете договора за кредит и да се пита банката за всичко, което не му е ясно.
  • В случай, че по заема се предлага застраховка „Живот", клиентът е добре да се запознае с условията по полицата и кога той или неговите близки имат право да получат обезщетение.

Източник: www.moitepari.bgПубликувано на: 08.01.2010