Кредитланд взе участие в учредяването на Асоциацията на Кредитните Консултанти в България

Като водеща компания в сектора Кредитланд стана една от компаниите-учредителки на Асоциацията на Кредитните Консултанти в България (АККБ). Основните цели, които си поставя АККБ са да промотира услугaта кредитно консултиране и ползите за клиентите от него, да лобира за създаване на нормативна база, позволяваща защита на интересите на кредитните посредници и техните клиенти и да създаде основа и утвърди правила за лицензиране на дейността на кредитните посредници и регулиране на дейността им.
Деян Василев, Изпълнителен директор на Кредитланд допълни, че целта на Асоциацията на този етап е да създаде ясни правила и условия за саморегулация на сектора, като разяснява на потребителите, че високо качество на услугата могат да получат в компания, за която този тип консултиране е основна дейност.
 Публикувано на: 10.06.2008