Практично от Кредитланд: Рефинансирането като начин за намаляване на разходите в кризата

Пандемията от COVID 19 предизвика неочаквана и бърза промяна в икономическата ситуация в цял свят, включително и в България. Почти всички сектори са засегнати, което неминуемо поставя въпроса за оптимизирането на разходите на домакинствата. Едно основно разходно перо в много български семейства са вноските по кредити. Ето защо в този материал ще обърнем специално внимание на това как размера на месечните вноски може да бъде намалена.

На 10.04.2020 г. БНБ утвърди ред за отсрочване на кредитите във връзка с извънредното положение с до 6 месечни вноски като облекчителна мярка по време на кризисната ситуация. Тази мярка обаче, макар и да води до временно облекчение, е свързана с допълнително оскъпяване на кредита, заради удължаването на срока му. Ако имате възможност да обслужвате кредита си и все още имате регулярни доказуеми доходи, ние препоръчваме по-скоро рефинансирането като начин за дългосрочно намаляване на разходите по кредита. Лихвите за нови ипотечни кредити тази година са на историческо дъно (средно 2.97% за януари и февруари). За клиенти с висок профил и доходи се срещат оферти с лихвен процент от 2.60% за жилищен и от 4.25% за потребителски кредит.

ВАЖНО: Търговските банки не са спрели отпускането на кредити, въпреки че са въведени временни ограничения за определени отрасли.

1. Какъв е процесът на рефинансиране?

  • Първо си изяснете за себе си следните въпроси:

         - желаете ли допълнителна сума освен подобрение в цената на кредита?

         - каква вноска можете да си позволите в дългосрочен план? Съответно искате ли по-дълъг или по-кратък срок спрямо остатъчния период по настоящия заем.

         - склонни ли сте да заделите допълнителен бюджет за    застраховка Живот по кредита?

  • Съберете оферти от няколко банки или ползвайте услугите на професионален кредитен посредник!
  • Не забравяйте да изчислите прецизно транзакционните разходи при рефинансиране! Тук консултантите също могат да помогнат!

2. Какви са транзакционните разходи при рефинансиране на кредити

  • За рефинансиране на потребителски кредит(и):

                      - такса за предсрочно погасяване: има само, ако кредитът е с фиксирана лихва: до 1% от остатъка от главницата

         - първоначална такса за новия кредит

         - такси за удостоверения за закрит кредит след рефинансирането

  • За рефинансиране на ипотечен кредит:

         - такси за набавяне на актуални документи и удостоверения

         - такси за актуална пазарна оценка на имота

         - нотариални такси и разноски за вписване на ипотека в полза на новата банка (някои банки ги поемат)

         - първоначални такси за новата банка

         - такси и разноски за заличаване на старата ипотека

Нашият съвет е преди да започнете процеса по рефинансиране много прецизно да се направи изчисление дали е икономически обосновано и изгодно да пристъпите към него. Независим финансов консулант може да е много полезен в тази насока.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ>>> Какво и как може да се разсрочва според програмата за отсрочка на вноски по кредити заради COVID 19Публикувано на: 22.04.2020