Практично от Кредитланд: Кой и как може да се възползва от кредитната ваканция във връзка с COVID 19

На 10.04.2020 г. БНБ и банковата асоциация приеха финалните параметри по програмата за отсрочване на кредити във връзка с извънредното положение заради COVID 19. Всички основни характеристики на програмата може да видите ТУК
В няколко поредни материала ще обърнем внимание на отделните аспекти от програмата с кратки, практични съвети. На първо място ще разгледаме това кой и как може да се възползва от кредитната ваканция. Облекчението важи за следните ползватели на кредити: 

  • Физическо лице или фирма със заем към банкова институция със сключен договор за кредит преди 31.03.2020 г.
  • Кредитът трябва да бъде редовно обслужван или да има не повече от 90 дни закъснение към 01.03.2020 г.

ВАЖНО: За да се възползва всеки клиент на банка трябва да изяви желание. Ако такова желание не се изяви, кредитът продължава да се обслужва съгласно вече договорения погасителен план и просрочени вноски ще се завеждат като такивa.

  • Подаването на молба за отсрочване не е задължително да става физически в офис на банката. Може да се заяви желание онлайн (повечето банки имат специална форма на уебсайтовете си) или по телефона. Най-добре се свържете с кредитен специалист от обслужващия Ви клон за подробности.
  • В искането/молбата за отсрочване на кредита всеки клиент ще трябва да декларира как и колко е засегнат от настоящата криза или очаква да бъде засегнат от нея. Например в една от формата за кандатстване за физически лица се избира като „Причина“ една опция измежду: 

-   Влошаване на здравословното състояние

-   Неплатен годишен отпуск

-   Временно намаляване на доходите

-   Друго (описва се в свободен текст)

Респективно банката индивидуално ще разглежда дали и колко месеца отсрочка да се предложи на всеки клиент и дали да се отложат само плащания по главница или целите вноски състоящи се от лихва и главница.

ВАЖНО:  Ако желаете да се възползвате от отсрочката трябва да подадете молбата в банката-кредитор до 22.06.2020 г. Могат да се отсрочват и вноски, които са неплатени към момента на изявяване на желанието за отсрочване, но общият срок на отсрочването не може да надвишава 6 месеца.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ>>> Финансирането на имоти в строеж продължава за надеждни инвеститориПубликувано на: 17.04.2020