Важно: Мерки за защита на длъжниците в периода на извънредно положение

Безпрецедентната ситуация с пандемията от коронавирус наложи обявяването на извънредно положение в България, което към момента е в сила до 13 май 2020 г. С оглед мерките за социална дистанция много хора остават със забавен, намален или липсващ доход. В тази връзка Законът за извънредно положение наложи следните мерки за защита на длъжниците със закъснение по вноските:

  • Не се налагат запори на банкови сметки, трудови възнаграждения и пенсии на физически лицa
  • При забава на плащанията не се обявява предсрочна изискуемост, не се изземват вещи, не се правят описи на имущество.
  • Спрени са всички публични продани и въводи във владение.
  • Не се начисляват наказателни лихви за просрочие и неустойки за забава.

ВАЖНО: Тези мерки са в сила до отмяна на извънредното положение!

Прочетете още>>> Облекченията на кредитните институции във връзка с извънредното положениеПубликувано на: 06.04.2020