Облекченията на кредитните институции във връзка с извънредното положение

Деян Василев, председател на АКПБ и изп. директор на Кредитланд, с коментар по темата в предаването Бизнес.БГ по БНТ1

Все още БНБ не формулира рамката за кредитните облекчения в България. Трябва да се изчака становището на Европейската централна банка. Изчакването не е притеснително, но дяволът е в детайлите и трябва всичко да е добре обмислено и преценено, коментира Деян Василев. На въпроса редно ли само изрядните платци да се възползват от обрекченията Василев отговори:

"Целта на мерките е да се помогне на хора, които заради COVID 19 са изпаднали в затруднено положение. В Румъния на 30.03 приеха много детайлно мерките и там за изрядните платци, които нямат просрочия се предлага кредитна ваканция по лихви и главници за 9 месеца".

Кой от трите варианта - облекчение по лихва, по главница или лихва плюс главница е най-резонен?
В България е необходимо поне за 6 месеца да има такава отсрочка, защото много бизнеси са сериозно засегнати. Необходимо е държавата, Централната банка и търговските банки да действат в солидарност. В Румъния търговските банки ще получат помощ от държавата за вноските, което не се събират през този период.
Съветвам потребителите, които имат възможност да си плащат вноските да го правят, за да не натрупват дългове. След като премине извънредното положение банките ще търсят вноските по кредитите и при неплащане ще се задвижат стандартните процедури за събиране на вземанията.
Идеята в този труден период това да бъде замразено. От миналата седмица наказателните лихви са забранени, да не се начисляват такива при забавяне на вноските по всички кредити.

В контекста на настоящата ситуация думата е солидарност. Банките не могат да си позволят да се държат прекалено агресивно. Редно да има помощ от Европейската централна банка и през нашата Централна банка да се помогне при проблем с ликвидността, ако има такъв. Към момента у нас такова нещо не се изисква. Ако се приеме по-дълъг мораториум е редно да има солидарност на всички нива - европейско и национално. Вярвам, че банките ще разберат, че клиентите са съвестни платци, а тази криза е абсолютен форс мажор, каза Деян Василев.

Цялото интервю вижте тук>>>
 Публикувано на: 02.04.2020