Капаните при финансиране на имот в строеж

80% от жилищата се разпродават преди Акт 16, ето защо това е причината ТРЕТИЯТ БЕЗПЛАТЕН СЕМИНАР на Кредитланд да е посветен именно на финансирането на имот в строеж.Семинарът ще се проведе на 27 ноември от 14 ч. в столичния хотел "Централ" на бул. "Христо Ботев" 52. Освен събитието на живо, всички записали се имат възможност да гледат онлайн с livestream. 
 
Пазарът на недвижими имоти еволюира много в последните години и в големите градове се усеща дефицит на готови качествени жилища в най-желаните квартали. Все повече сделки за покупко-продажба на апартаменти се договарят още на етап „строеж на сграда“. Експертите оценяват, че около 80% от жилищните площи в новопостроените сгради през 2018 г. в София са били вече разпродадени или договорени с предварителен договор за покупко-продажба преди Акт 16. Ситуацията е подобна и в Пловдив, Варна и Бургас.
В тази категория сделки можем да причислим, както т.нар. покупки „на зелено“, при които условията на сделката се договорят и имотът се капарира още преди да е издадено Разрешение за строеж, така и сделки в процеса на строителство, включително във фаза „Груб строеж“, т.е. след Акт 14.
 
Когато покупката на имот в строеж ще се финансира с банков кредит има редица специфични рискове, които ако не бъдат предварително идентифицирани и правилно управлявани, често водят до тежки последствия и за купувачите и за продавачите на такива имоти.
 
Знаете ли, че...
 
1) Банките може да откажат отпускане на кредит преди разрешение за ползване на сградата или да изискат допълнително обезпечение.
 
2) Експертната оценка на имота на Акт 14 може да е крайно недостатъчна за търсената сума на кредита и да се одобри по-малка сума на кредита или да се наложи част от търсената сума да бъде отпусната едва след представяне на Акт 16.
 
Допълнителна несигурност за финансирането се внася и от големия лаг във времето между подписване на предварителен договор на имот „на зелено“ и достигане на Акт 14, в който период често настъпват промени в пазарните цени на имотите, в доходите на кредитоискателите или в политиките за кредитиране на банките.
От първостепенна важност за безпроблемния достъп до кредит става и подробно и адекватно оформеният предварителен договор за покупко-продажба с клаузи за плащане съобразени със специфичния метод за финансиране на такива сделки в конкретната банка.
 
Изброените по-горе фактори правят кредитите за имоти в строеж „висшия пилотаж“ в жилищното кредитиране и ние ще разкрием някои от тайните му в семинара...
 


Публикувано на: 25.11.2019