ЦКР – един от ключовите фактори за одобрение на кредит.

Каква информация съдържат клиентските досиета в регистъра и кой има достъп до нея?

Експертен коментар на Георги Канайков, кредитен консултант на Кредитланд

„Имам лошо ЦКР!“, “Светнал съм като коледна елха в кредитния регистър.“ и всякакви други жаргонни и нежаргонни изрази по темата е чувал в ежедневието си почти всеки от нас. Като вещи по темата, ние от Кредитланд (www.creditland.bg) решихме да внесем малко светлина какво е кредитният регистър и каква информация се съдържа в него за нас като физически лица.

Преди години Българска Народна Банка (БНБ) създава Централния Кредитен Регистър (ЦКР). От тогава, всички банкови, а по-късно и небанковите финансови институции са задължени да подават систематизирана информация към ЦКР на БНБ за всички свои клиенти с договори за кредит (и граждани и фирми), както и да правят справки в базата данни чрез специални достъпи за всички кредитоискатели.

В годините информацията съдържаща се в този регистър еволюира, като в сегашни дни той дава доста подробни сведения за задълженията ни по актуални и погасени кредитни продукти като ипотечни и потребителски кредити, кредитни карти, овърдрафти, стокови кредити и др. Виждат се например разрешените суми, месечните вноски по кредитите с погасителен план (кредитните карти и овърдрафтите например нямат такъв), срока на погасяване на всеки текущ кредитен продукт и най важното: имаме ли закъснели плащания (просрочия) и ако да, за какъв период.

Тук е момента да отбележим, че в ЦКР се пази кредитна история за пет години назад и той „помни“ просрочия над 30  дни за всеки наш текущ или погасен кредитен продукт. Наличието на просрочия автоматично ни правят нежелани или малко желани кредитоискатели за всеки следващ кредит, за който кандидатстваме. При лоша кредитна история е възможно да получим отказ от финансиране, да ни се изиска допълнително обезпечение като поръчител или ипотека на недвижим имот например или да получим одобрение, но при значително по-висок лихвен процент от стандартния.

Но как да си набавим информация за кредитната ни история?

Достъп до справки в ЦКР имат всички банкови и небанкови финансови институции, които правят такава при всяко кандидатстване за кредит от техен клиент. Те обаче „виждат“ информацията в по-ограничен вид и нямат задължение да предоставят разпечатка от нея на кандидат-кредитоискателя. Единствено при отказ на заем въз основа на на извършена проверка в ЦКР, кредиторът е длъжен да уведоми кредитоискателя, че отказът е въз основа на информация от регистъра.

Лично или чрез пълномощник, подробна справка от БНБ има право да получи всеки гражданин, заявявайки я на гише в Българска Народна Банка, електронно или по пощата и заплащайки съответната такса. В нея за разлика от тази генерирана от банков служител, информацията е много по-подробна, макар и не съвсем лесна за разчитане от непрофесионалист.

Кой може да ми помогне да я разчета?

Всеки добре обучен кредитен консултант, каквито са консултантите на КРЕДИТЛАНД (www.creditland.bg ) може да ви помогне не само да се ориентирате в справката си от ЦКР, но и да ви даде изключително полезни съвети какви мерки да вземете, за да оптимизирате кредитните си разходи.

Консултантите на КРЕДИТЛАНД са много добре подготвени и познават в детайли продуктите на всички 13 банки-партньори на фирмата. Ще ви помогнат да получите предложения от поне 3 банки отговарящи на вашите критерии, а и вие на техните.

Консултацията е безплатна и може да ви спести много време, нерви и пари!

ЗАЯВЕТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ СЕГА!Публикувано на: 10.11.2019