Как да закупим жилище без да имаме самоучастие

Възможностите за 100% финансиране разглежда Николай Устамитев ДФК®, кредитен консултант в Кредитланд

Навлизаме в средата на 2019 година. От всякъде се тръби, че разрешителните за строеж растат на годишна база. Депозитите на домакинствата и на фирмите също растат с почти двуцифрен резултат. Лихвите по жилищните кредити в България никога не са били толкова ниски, поне от както съществува статистика след промените от 1989 година. Не са били толкова ниски и лихвите по депозитите.

Всичко това подтиква много млади хора, а и не само млади, да решат да закупят мечтан дом, или да закупят по-голям апартамент, или пък да вложат средства в инвестиционен имот, който според тях ще им носи текущ доход във вид на наем.

Няма да спорим дали това е добра идея или как са нещата в страните на запад от нас с традиции в този вид сделки. Тук ще дадем информация как да се закупи жилище, ако купувачът не само че няма цялата сума за това, но и няма никакво самоучастие. На прост език – не е спестил никаква сума. Само набързо ще спомена, че банките финансират в общия случай до 80-85% от пазарната стойност на имота. Останалите 15-20% и сумите за първоначалните разходи, като  местен данък за придобиване на имот към съответната община, такса за вписване към Агенцията по вписвания; нотариална такса за изповядване на сделката към нотариуса (и за покупко-продажбата и за учредяване на ипотеката), понякога комисионна на брокера, застраховка имот, таксата на оценителската компания, таксите на банката и прочие.

Не знаете кой жилищен кредит да изберете? Заявете безплатна консултация за жилищни и ипотечни кредити от банкови институции.

Какво да се направи в този случай? Възможностите са три, като правим уговорката, че вече са използвани финансовите възможности на семейството и приятелите и купувача има достатъчни регулярни доходи, за да може да удовлетвори условието на банката за поносима месечна вноска.

1. Допълнителна ипотека на друг имот

Ипотекираме освен новозакупения имот и друг имот. Не е задължително да е собственост на кредитоискателя, стига собствениците да са съгласни да го ипотекират по чужд кредит. Друго условие е имотът да няма никакви вещни тежести върху имота (ипотека, възбрана, учредено право на ползване и др.). Със сумата, която кредитоискателят ще получи допълнително, ще се дофинансира сделката. Възможни са опциите да се сключат два различни договора за кредит, всеки с отделен имот обезпечение, или пък да се вземе един общ заем с две обезпечения. Всеки от вариантите има своите предимства и недостатъци според конкретната ситуация. Този начин е доста добър, защото ипотечните кредити като правило могат да бъдат по-дългосрочни и са с по-ниска лихва, т.е. по-евтини.

2. Теглене на потребителски кредит

Кредитоискателят трябва да изтегли потребителски кредит с такъв размер, който да покрие 15-20% самоучастие и първоначалните разходи по сделката. Трябва да се има предвид, че доста банки не одобряват тегленето на такъв паралелен кредит и ако преценят, че рискът от необслужва на кредита е голям, може да откажат ипотечния кредит, при вече изтеглен потребителски такъв. Очевидно за тях е сигнал, че купувачът иска 100% финансиране, което БНБ не одобрява и на няколко пъти сигнализира търговските банки да внимават и да са предпазливи при отпускане на такива кредити. Недостатъкът на тази възможност е, че потребителските кредити са обикновено със срок на изплащане до 10 години и с по-високи лихви.

3. Финансиране с допълнителен лимит за ремонт

Съществува и възможност за 100% и дори над 100% финансиране с допълнителен лимит за ремонт на новозакупения имот. Изготвя се Количествено стойностна сметка за ремонтните дейности и трайни подобрения и банката може да отпусне сума допълнително до 200-300 лв на кв. метър площ. С тази отпусната сума, може да се достигне до 100% финансиране и дори повече. Остава обаче условието, купувачът да има парите за капариране на имота и за първоначалните такси и разноски.

Има и четвърта възможност за финансиране на 100% от покупната цена на имота. Когато пазарната стойност е с поне 20% по-голяма от покупната цена, съществува възможност да се достигне 100% финансиране. Тук отново условието е купувачът да има парите за първоначалните разноски и капаро. Този вариант е доста хипотетичен, защото означава продавачът да продава на цена под пазарната. Обикновено практиката показва, че продавачът иска да продаде по-скъпо жилището, но се случват и изключения.

Купуването на жилище е компромис между рационалното и емоционалното, т.е. между дилемата – какво мога да си позволя и желанието за притежание на мечтан дом. Много внимателно трябва да се разгледат всички плюсове и минуси на едно такова решение, което може да бележи живота на всеки, който го е взел.

Всеки може да тръгне по този път сам, но ако иска да вземе информирано решение, е добре да се консултира с опитни кредитни консултанти, каквито са експертите от Кредитланд. Изясняване приоритетите за избор на кредитен продукт, подбора на оферти и договарянето на най-изгодни условия на финансиране, окомплектоване на необходимата документация и цялостно структуриране и организация на кредитната сделка: консултантът ще извърви всяка от стъпките заедно с Вас! При това услугата е изцяло безплатна за клиента!

Прочетете още>>>
Как да определим силните си страни, когато търсим кредит?Публикувано на: 12.06.2019