Голям потребителски или малък ипотечен кредит?

Анализ на Виолета Мамарова, ДФК®, кредитен консултант в Кредитланд

            Предстои ви покупка на жилище. Разполагате с голяма част от сумата, която бихте  платили за желания имот. Нужни са ви още около 50 000 лв. Наследили сте апартамент от ваши близки и искате да направите ремонт, но не разполагате с достатъчно средства. В тези и подобни ситуации възниква въпросът: Какъв кредит да изберем – потребителски или ипотечен?“ Търсената сума е близо до горната граница на потребителските кредити, които банките отпускат и в редица случаи е под половината от стойността на имота, който може да се ипотекира.

Отговорът на поставения въпрос не е еднозначен и може да се разгледа в няколко различни аспекта:

Лихвен процент, ГПР, срок и месечна вноска

Лихвеният процент по кредита, срокът и месечната вноска са взаимно свързани. Промяната на един компонент влияе и променя някоя от другите величини.

Максималният срок за издължаване на потребителските кредити е 10 години, докато при ипотечните той е 30 години, а в някои банки може да е дори 35 години. По-дългият срок позволява плащането на по-малка месечна вноска и съответно не натоварва семейния бюджет. Най-добрите ценови условия при потребителските кредити са за срок от 3 г. до 5 г., което предполага по-висока вноска и изискване за такъв доход на кредитополучателя. Лихвените проценти по ипотечните кредити са с няколко процентни пункта по-ниски в сравнение с тези на потребителските кредити. За една и съща сума и срок  на кредита общата сума на платените разходи и съответно ГПР ще бъде различна. (виж таблицата)

 

Ипотечен                кредит

Потребителски кредит

Сума на кредита

50 000,00

50 000,00

Срок

10 г.

10 г.

Лихвен процент

3%

6%

Еднократна такса при отпускане

125,00

250,00

Такса за пазарна оценка

120,00

 

Годишна застраховка на имота

100,00

 

Месечна вноска

482,80

555,10

Месечна такса за сметка

2,50

2,50

ГПР

3,64%

6,39%

Общо погасена сума

59 481,45

66 612,30

Време за одобрение и отпускане на кредита

При покупка на имот се подготвят редица документи от продавача и купувача: данъчна  оценка, кадастрална схема, удостоверение за вещни тежести, други специфични документи, свързани със собствеността. Когато част от сумата за сделката ще се осигури с ипотечен кредит, се изготвя пазарна оценка на имота от лицензиран оценител. Прави се оглед на място. След това оценителят изготвя доклад. Това може да отнеме от 3 до 5 работни дни. След пазарната оценка кредитиращата банка прави анализ на собствеността, т.нар. правно становище. За купувачите това е добър вариант да се уверят в редовността на документите на имота без да правят допълнителни разходи за правна консултация. Прави се анализ и на кредитоспособността на купувача. Цялата процедура може да отнеме до един месец.

При потребителския кредит се изисква преди всичко доказване на дохода. Договорът за заем може да бъде подписан до една седмица след подаване на документите.

Не знаете кой жилищен кредит да изберете? Заявете безплатна консултация за жилищни и ипотечни кредити от банкови институции.

Първоначални разходи

При потребителските кредити обикновено има такса за оценка на кредитния риск от страна на банката. Повечето банки изискват застраховка живот на кредитополучателя. Вноската по нея може да е част от месечната вноска по кредита, а може да се плаща и веднъж годишно.

            При ипотечните кредити освен тази такса е необходимо да се предвидят средства за пазарната оценка на имота, за правно становище (в някои банки), държавни такси за издаване на документи, нотариална такса и  такса за вписване на ипотека. Задължително е да се направи застраховка на имота преди усвояването. В повечето случаи тя се плаща от кредитоискателя; в единични случаи се прави за сметка на банката. Всички тези разходи се правят преди самото отпускане на заема.

            Ипотеката освен това трябва да се подновява на всеки 10 години, ако кредитът не е погасен до тогава, което е свързано с допълнителни нотариални разноски и такси към Служба по вписванията. След погасяване на ипотечния кредит се налагат и някои допълнителни разходи за заличаване на ипотеката.

Емоционални аргументи

В нашата народопсихология дълбоко е залегнало схващането за неприкосновеността на дома. В редица случаи бихме предпочели да платим по-висока цена, но да не залагаме жилището, в което живеем и което ще оставим на децата си.

           Моята роля като кредитен консултант е да разясня всички условия, за да вземете информирано решение и да Ви спестя време, нерви и средства в целия процес по кандидатстване. Кой ще бъде водещият критерий при избора: дали общата цена или размерът на месечните плащания, дали бързината при получаването на средствата или направените разходи, дали ще надделее емоцията над цифрите или рационалното ще вземе връх – решавате вие.

Прочетете още>>>

Разходи, които НЕ вземаме предвид при сделка за жилищен кредитПубликувано на: 14.03.2019