200 млн. лева са усвоените кредити с посредничеството само на членовете на АКПБ за 2018 г.

Прогнозите сочат увеличение до 20% на пазарния дял на всички кредитни посредници през 2019 г.

           На 24 януари 2019 г. Асоциацията на кредитните посредници в България – АКПБ (Association of the Credit Intermediaries in Bulgaria – ACIB) проведе официално представяне на своите предстоящи цели. На събитието присъстваха над 60 представители на различни банки, медии и 12-те фирми членки на Асоциацията.

          АКПБ възобнови своята дейност през есента на 2018 г. Тя промени своя устав след въвеждането на Закона за жилищния кредит и е отворена за всички кредитни посредници, регистрирани към БНБ. Очаква се в следващите месеци към нея да се присъединят още 10 компании.

          Според Деян Василев, Председател на АКПБ и Изпълнителен директор на Кредитланд, в следващите години предстои все по-масово използване на тази услуга, предвид нейната полезност и все по-голямото разпространение. Той прогнозира ръст от 30% годишно на обемите и евентуално достигане на пазарен дял от 35% от всички новоотпуснати жилищни кредити до 2022 г.

          Кредитното посредничество носи големи ползи както за потребителите, така и за банките. Клиентите могат да разчитат на предварително структуриране на сделката, обективно и детайлно сравнение на няколко оферти, съдействие през целия процес на кандидатстване, подготвяне на документи, преговаряне и индивидуално договаряне. Услугата е безплатна и спестява пари, време и нерви и на двете страни.

Не знаете кой жилищен кредит да изберете? Заявете безплатна консултация за жилищни и ипотечни кредити от банкови институции.

         Банките могат да разчитат на проактивна широка мрежа за изнесени продажби, спестяване на административни и оперативни разходи и увеличаване на клиентската удовлетвореност. Важно е да се отбележи, че кредитният посредник получава комисиона само при успешно отпуснат кредит.

          На специалното събитие бяха обявени целите на Асоциацията, сред които анализиране на пазарните тенденции и защита на интересите на членовете и на клиентите, ползващи услугите на кредитни посредници. АКПБ се стреми към налагане на принципи и най-високи стандарти на работа на кредитните посредници, промотиране на услугите на кредитните посредници и ползите за клиентите, създаване на партньорства с други организации от бранша и активно участие в осъвременяването на нормативната база, свързана с регулирането на кредитните посредници.

          Членове на АКПБ са дванадесет регистрирани необвързани кредитни посредници в България: Кредитланд ЕООД, Фин Сити ООД, Кредит Чойс ЕООД, Санук ООД, Нютън ипотечни консултанти ООД, Кредисолюшънс ЕООД, Комфорт Кредит ООД, Революшън Кредит Консулт ООД, Кредитур, Кредитспейс,  ERA – Real estate и Брейнсторм Кредит Консулт.

          Мисията на Асоциацията е да издига престижа на бранша и професията кредитен посредник, като осигурява на членовете си достъп до специализирани обучения и информация, да си сътрудничи с банките и Асоциацията на банките в България, с представители на Българската народна банка, както и да създава нови партньорства с други организации. АКПБ насърчава лоялната конкуренция на пазара на кредитните посредници и анализира пазарните тенденции и нуждите на клиентите с цел развитие на предлаганите услуги.

Прочетете още >>>
Разходи, които НЕ вземаме предвид при сделка за жилищен кредит

 

 Публикувано на: 29.01.2019