Как да изберем кредитен консултант?

В САЩ и Западна Европа професията на кредитния консултант е добре позната и над 50% от кредитоискателите се обръщат за помощ и съвет към професионален кредитен консултант. В България процентът е доста по-нисък. Това е една сравнително нова услуга, с малко над 10 годишна история, но развиваща се с бързи темпове. С увеличаването на финансовата култура, българските потребителите все по-често прибягват към услугите на кредитни консултанти.

Но как да изберем на кого да се доверим? Оперативният директор на Кредитланд – Петър Илиев, дава някои ценни съвети към потребителите.

На първо място трябва да се уверите, че консултанта, на който обмисляте да се спрете фигурира в  Регистъра на кредитните посредници достъпен на онлайн страницата на БНБ. За да се осигури качество на услугата кредитно консултиране и клиентът да е сигурен в професионалната подготовка и качества на посредника, съгласно влезлия вече в сила „Закон за кредитите на недвижими имоти на потребители“ от месец март 2017 година, всеки кредитен посредник подлежи на регистриране в Българската Народна Банка и на проверки от страна на Комисията за защита на потребителите. Законовата рамка налага необходимо ниво на професионализъм чрез изисквания към образованието и знанията на кредитните посредници, както и наличие на сключена застраховка „Професионална отговорност“. Съществуват и изисквания към предоставяната информация на клиентите на кредитните посредници като например с колко и кои банки работят и в какви граници варират комисионните, които получавт от тях. По този начин се гарантира по-голяма прозрачност и защита на клиента.

Следващото нещо, на което трябва да обърнете внимание, е дали кредитният консултант е обвързан или необвързан. Обвързаният посредник работи с една или няколко банки и не покрива целия пазар. Затова е добре да се насочите към необвързан консултант, който работи със широк кръг от банки. Така ще Ви предоставят избор измежду най-доброто на пазара. Работата с много финансови институции позволява на кредитния консултант да постави банките в конкурентна среда и да постигне най-изгодната за клиента сделка.

Не по-малко важно разбира се е да разберете каква е цената на услугата за клиента. На пазара е наложена безплатна за кредитоискателя услуга, но все още има и кредитни консултанти, които взимат комисионна и от клиентите. Насочете се към професионалисти, които ще Ви предоставят услугата безплатно.

Не на последно място е добре да обърнете внимание на репутацията на посредника, като потърсите информация за него от познати, препоръки на негови клиенти и в необятното интернет пространство.


Публикувано на: 28.08.2017