Защо да изберем кредитен консултант?

Aктивното предлагане на кредитни продукти от страна на банките през последните години, заля пазара с много конкурентни оферти с различни условия и сложни финансови термини. За хората непрофесионалисти в областта стана трудно да се ориентират в това море от информация. И тук на помощ идва кредитният консултант.
 
Оперативният директор на Кредитланд – Петър Илиев, разяснява каква е ролята на кредитния консултант и защо да се обърнем към професионалист. 
 
На първо място той ще се запознае с Вас, ще изясни приоритетите Ви и ще  снеме Вашия профил на кредитоспособност. В центъра ще бъдете поставен Вие и Вашите нужди, желания и икономически интерес, а не продажбата на конкретен продукт.
 
Познавайки в детайли критериите за одобрение и процедурите на банките, кредитният консултант ще Ви предложи най-изгодните за Вас оферти с максимален шанс за одобрение, където отговаряте на всички критерии за обезпечение, кредитна история и доходи. Може да договори допълнителни отстъпки за клиенти с добра кредитна история, или да издейства изключения от стандартните правила за одобрение. 
 
Воден от интереса на клиента, а не на определена финансова институция, кредитният консултант ще сравни прозрачно и безпристрастно офертите по ГПР (годишен процент на разходите) с включени всички разходи по кредита, по начина на формиране на лихвения процент, по застрахователната защита и други качествени параметри. Което ще Ви гарантира избор между най-добрите оферти на пазара на база на Вашите финансови възможности.
 
Професионализмът на кредитният консултант ще Ви гарантира структурирана коректно кредитна сделка като цел, необходима документация, важни клаузи и срокове в предварителния договор и др. 
 
Правата и задълженията Ви като потребител ще Ви бъдат разяснени в детайли и така ще се застраховате от допускане на грешка и ще може да реагирате своевременно при нарушение на някои от правата Ви.  
 
Кредитният консултант ще бъде до Вас и ще Ви окаже подкрепа, и в комуникацията с кредитния инспектор, оценителя, юриста, застрахователя, нотариуса, брокера или продавача на жилището. 
 
С бързото и гъвкаво развитие на финансовия пазар, в бъдеще, при наличието на по-добри условия за жилищен кредит, ще Ви даде съвет и ще Ви помогне в предоговарянето на условията по Вашия заем. 
 
Обръщайки се към професионалист ще спестите време, нерви и пари, ще се застраховате от допускане на грешка поради недостатъчното познаване на финансовата терминология и пазар, и единственото, което ще Ви остане, е да изградите, декорирате и оформите Вашето местенце, да създадете Вашия дом.
 
Според приетият през 2017 закон за кредитите за недвижими имоти, кредитните посредници трябва да са регистрирани към Българската Национална Банка, да са доказали своя професионализъм и да са заплатили застраховка професионална отговорност. Уверете се, че вашият кредитен консултант е регистриран като необвързан кредитен посредник, защото така ще Ви бъдат предлагани оферти от болшинството от водещите банки на пазара. По настоящем Кредитланд е регистриран като необвързан кредитен посредник и работи с 15 водещи банки на българския пазар. Консултациите на Кредитланд са безплатни за клиента. 
 
Изпратете заявка за безплатна консултация с кредитен консултант още днес. Професионалистите в света на кредитирането от Кредитланд, са на Ваше разположение.


Публикувано на: 07.08.2017