Новият Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители - какво трябва да знаем

Уважаеми клиенти на Кредитланд,

Бихме желали да Ви уведомим, че на 14.07.2016 г. беше приет Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители, който беше обнародван в брой 59 на Държавен вестник от 29.07.2016 г.

Голяма част от регламентацията касаеща условията на кредитните сделки, включена в новия Закон, повтаря досегашните разпоредби за ипотечни кредити на физически лица от Закона за потребителския кредит (ЗПК) прие през 2014 г. Добрата новина е, че в обхвата на новоприетия закон се включват и по-големите ипотечни кредити с първоначална главница над 147 000 лв., които досега не се регламентираха от ЗПК.

С приемането на новия Закон, всички ипотечни кредити (включително и тези за по-големи първоначални суми) подлежат на предсрочно погасяване и/или рефинансиране при по-добри пазарни условия без такси. Според  член 41 от Закона, кредиторът няма право на обезщетение при предсрочно погасяване след изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. Всякакви други уговорени такси за предсрочно погасяване по стар договор за ипотечен кредит са недействителни, т.е. няма да се начисляват. В случай, че от усвояването на кредита не са изминали 12 месечни вноски, максималната позволена такса за предсрочно погасяване по новия Закон е 1% от предсрочно погасената сума на кредита.

В случай, че имате нужда от консултация във връзка с предсрочно погасяване, предоговаряне или рефинансиране на настоящия си ипотечен кредит, не се колебайте да се свържете с кредитен консултант на Кредитланд.

За Вас е важно да знаете, че само цитирания по-горе член 41 от Закона се прилага за стари договори за кредит за недвижими имоти - сключени преди датата на влизането му в сила.
Всички останали разпоредби касаят по-скоро нови кредитни сделки. В най-общи рамки, Законът формализира познатата практика на банките - регламентира ипотечните кредити на физически лица, осигурява защита на кредитоискателите и създава условия за вземане на информирано решение при теглене на заем с обезпечен с ипотека. Банките се задължават да правят анализ на кредитоспособността на кредитоискателите и да ползват сертифицирани оценители при оценка на недвижимите имоти. Нов момент е регулирането на дейността на кредитните посредници, какъвто е и Кредитланд. Нашите консултанти ще Ви помогнат, както и досега, да изберете най-добрата за Вас сделка и ще бъдат до Вас по време на целия процес, ако търсите ново кредитиране.

С уважение,

Екипът на Кредитланд
Нашите консултанти

Автор: Петър ИлиевПубликувано на: 03.08.2016