Новият Закон за кредит за покупка на недвижим имот - много шум и малко новости

Депутатите приеха на второ четене „Закон за кредитите за недвижими имоти“
 
Новият закон има за цел да се въведат изискванията на Директива 2014/17/ЕС на Европейския съюз. Чрез него се цели да бъдат установени по-ясни и прозрачни правила при ипотечните кредити, с цел защита интересите на потребители, посредници и кредитори. Законопроектът бе внесен от Министерския съвет през февруари и бе приет на първо четене през месец март. 
 
Проблем през годините беше, че законовата регламентация на жилищни кредити беше залегнала в Закон за потребителския кредит, който пък беше многократно променян. С новия закон регламентацията на този вид кредити ще е самостоятелна и по-ясна, въпреки, че в него са залегнали немалка част от разпоредбите на Закона за потребителски кредити. 
 
Накратко най-важните моменти в новия закон са:
 
- По-прозрачни и регламентирани условия за клиенти с кредити, надвишаващи сумата от 147 000 лв. Регламентацията на тези кредити беше извън обхвата на Закон за потребителския кредит, чиито разпоредби  се отнасяха за кредити с размер до 147 000 лв. На практика се получаваше така, че често банките начисляваха такса за предсрочно погасяване например по своя преценка, тъй като те не попадаха в обхвата на този закон. С новия закон този проблем се решава, като занапред при договори със суми над 147 000 лв. ще се прилагат разпоредбите на закона и ще са регламентирани от новия закон. Ние от MoitePari.bg считаме, че това е най-съществената промяна за потребителите. 
 
-14-дневен срок за размисъл, с който ще разполагат потребителите, които възнамеряват да теглят жилищен кредит
 
- Изисквания, относно рекламата. Новият закон забранява използването на дребен шрифт в рекламите и договорите за ипотечни кредити
 
- Кредиторът е длъжен да оцени кредитоспособността на потребителя, преди да му отправи конкретно предложение
 
- Кредиторът е длъжен да уведомява клиентите си, които имат заеми в чужда валута. Това се прави в случаите, в които поради промяна на валутния курс, курсът на националната валута се обезцени с повече от 20 на сто. 
 
- Повишават се изискванията при извършването на оценката на недвижимият имот, служещ за обезпечение
 
- Кредиторите са задължени договорите за кредит да съдържат задължителни реквизит, като например вида на лихвения процент (фиксиран или плаващ) или комбинацията от тях. Също така договорът трябва да съдържа информация за условията, при които се променя лихвата.
 
- По-тясно регулиране върху дейността на кредитните посредници. Те ще са длъжни да сключват застраховка „Професионална отговорност“. Освен това те ще са длъжни да предоставят на клиентите си информация за размера на комисионната, която получават от кредитора. По този начин тяхната дейност ще стане по-прозрачна.
 
Запазва се и забраната за събиране на такси за усвояване и управление на кредита, както и за събиране на няколко такси за едно и също нещо.
 
Екипът на MoitePari.bg следи темата от доста време. Повече информация за новите моменти в новия Закон за кредитите за недвижими имоти може да намерите в редица наши публикации и медийни участия. По-долу може да намерите една много малка част от тях:
 
 
 


Публикувано на: 15.07.2016