Всичко, което трябва да знаете при частично предсрочно погасяване на кредит

Имате спестени средства и се колебаете дали да намалите с тях задължението си към банката. Може би сте пред дилемата дали да го направите или да задържите средствата по спестовен депозит или да ги вложите изгодно в друго начинание. Решението Ви трябва да се базира на известни финансови разчети. Ще се опитаме да Ви дадем подкрепа в тази насока.

Важни особености, които трябва да знаете:
При погасяване на част от главницата по кредит задължително отпада плащането на договорени лихви, такси и застраховки, изчислени върху тази сума за остатъка от договорения срок на погасяване.

При потребителските кредити по закон (ЗПК) банката не може да Ви удържи такса за предсрочно погасяване само ако сте в период с плаващ лихвен процент. Ако към момента на предсрочното погасяване по Вашия договор действа фиксиран лихвен процент, банката може и да Ви удържи такава такса. При ипотечните кредити банката има право да удържа такава такса през първите 12 месеца от срока на кредита, независимо от вида на лихвения процент.

Повечето банки предлагат на клиента сам да избере как да се предоговори остатъка след частичното предсрочно погасяване – запазване на срока или запазване на вноската. Но има случаи, при които в договора е вписан само единия вариант по подразбиране и ако клиента предпочита другия – тогава заплаща такса за предоговаряне на условията.

Банката няма право да отказва на искане за предсрочно погасяване, независимо от размера на сумата, която внасяте. Достатъчно е да имате подадена изрична молба за това.

Нека разгледаме конкретен пример:
Имате отпуснат кредит 70 000 лева за срок 20 години при лихва 6% с месечна вноска 500 лева. Изминали са три години, като приемаме, че лихвените условия са се запазили. По главницата от кредита са останали 64 000 лева и лихви за изплащане - 38 300 лева. Разполагате с 20 000 лева свободни средства (около 30% от оставащия дълг).


Вариант 1) Погасявате частично дълга си, като запазвате договорения срок. Така за оставащите 17 години ще плащате с 30% по-малка месечна вноска (345 лева), и ще си спестите 30% от дължимите лихви (плащате 26 300 лева вместо предвидените 38 300 лева). Ако разликата от 157 лева (спестени от месечната вноска) влагате например в депозит при лихва 3% след 17 години ще разполагате със сума 42 000 лева (с капитализация на лихвата), от които 10 100 лева ще са доход от лихви. Ако намалим лихвите по кредита с получените лихви по депозита реалния разход по кредита Ви ще се сведе до 16 200 лева (42% от предвидения).

Вариант 2) Погасявате частично, но запазвате размера на вноската си (500 лева), т.е. оставащия срок се свива на близо 10 години. Така за лихви ще спестите около 63% от предвидените по договор (плащате 14 100 лева вместо 38 300 лева), т.е. спестявате два пъти повече отколкото при вариант 1). Така след погасяване на кредита ако вложите освободените 500 лева за още 7 години при лихва 3% в края на общия срок (17 години след момента на ЧПП) ще разполагате със 47 500 лева, от които 5 400лева доход от лихви. Този доход ще компенсира частично разхода от 14100 лева за лихви по кредита и така реално ще платите 8 700 лева (23% от предвидените 38 300 лева).

Вариант 3) Продължавате плащанията по договора за кредит с 500 лева месечно още 17 години, а свободните средства влагате при доходност 3%. Получените с капитализиране лихви в края на периода ще са 13 000 лева, а платените по кредита 38 300 лева, т.е. реален разход от 25 300 лева (цели 66% от очакваните по договор). Освен това в крайна сметка ще разполагате само с 33 000 лева налични средства.

Изводи:
 

  • За да има смисъл реализирането на вариант 3 трябва да намерите инвестиция, която да Ви гарантира поне 6,5% доходност всяка година. Само тогава получените лихви ще покрият платените лихви по кредита.
  • Ако желаете да намалите месечната си вноска, защото например имате финансови затруднения при изплащането й, единствено вариант 1 Ви предлага такова решение.
  • Най-ефективния начин за използване на свободните Ви средства е вариант 2. Колкото по-дълъг е договорения срок, толкова по-голяма икономия ще реализирате от съкращаването му.


Автор: Борислава Димова
Финансов консултант
КредитландПубликувано на: 04.02.2015