5 най-важни въпроса при избора на кредитен консултант

Кредитен консултант е сравнително нова, но набираща популярност професия. Често нееднозначната употреба на понятието обърква хората и води до недоразумения относно разбирането на същността на услугата кредитна консултация. Вижте кои са петте най-важни неща, които трябва да знаете за тази професия:

1. Какво е кредитен консултант?
Това е лице, което предоставя професионална информационна услуга в подкрепа на индивидуалното търсене на конкретен клиент за избор на най-оптималния за него кредитен продукт. Един консултант обаче може да Ви информира за продуктите само на една институция (за която работи например), а друг да Ви предостави информация за всички налични на пазара кредитни продукти.

2. Какво предлага кредитния консултант?
 

 • Прави подробен анализ на възможностите, които имате в зависимост от Вашата конкретна цел и Вашата платежоспособност и индивидуални особености;
 • Предоставя подробна и детайлна информация за условията и особеностите в договора на всяка институция, която може да Ви кредитира;
 • Получавате сравнителна оферта с най-добрите предложения, включваща всички детайли и финансова обосновка;
 • Съдейства при подготовката и подаването на документите за кандидатстване в избраната от Вас институция;
 • Може да води допълнителни преговори за постигане на още по-добри условия в договора;
 • Съдейства през целия процес на кредитиране до окончателното получаване на средствата.


3. Какво не предлага кредитния консултант?

 • да Ви уреди среща със служител на финансовата институция, като единствен негов ангажимент;
 • да Ви „издейства” кредит чрез своите контакти;
 • сам да направи верния за Вас избор, без да Ви предостави пълната информация;
 • да Ви обещае конкретни резултати и параметри в договора.


4. Кой може да бъде кредитен консултант?
Към момента няма законови регулации и ограничения за упражняващия тази професия. Той може да бъде:

 • Физическо лице, независимо от своя опит и квалификация;
 • Всеки брокер на недвижими имоти, независимо от своя опит и квалификация;
 • Юридическо лице, независимо от основния си предмет на дейност;
 • Специализирана фирма за извършване на тази услуга.


5. Как да различите добрия кредитен консултант?
Професионалната етика изисква от хората, упражняващи тази професия да притежават следните качества и характеристики:

 • Професионален опит и квалификация в сфери като финанси, банки, икономика, застрахователно дело;
 • Препоръки – отзивите на доволни клиенти са най-сигурния белег за професионализъм;
 • Може да отговори безпристрастно и професионално на всеки Ваш въпрос във връзка с реализация на идеята ви;
 • Предоставя възможност за информиран избор от самия клиент;
 • Разполага с информация за продуктите на голям брой различни кредитни институции;
 • Безпристрастност в предоставяната информация за различните кредитни оферти;
 • Разполага с голяма мрежа от изградени контакти;
 • осигурява защита на личните данни на клиента.


Избора на кредитен консултант е важен, защото той трябва да получи Вашето доверие, а Вие да получите реална подкрепа при реализиране на Вашите цели, по най-добрия за Вас начин!

Автор: Борислава Димова
Кредитен консултантПубликувано на: 19.01.2015