Ключът към успешното финансово планиране

Много хора споделят, че нямат достатъчно средства, за да планират финансите си. Други смятат, че имат предостатъчно и не е нужно да планират. И двете мнения са погрешни и тук ще се опитаме да ви убедим в това. Ще получите и няколко практически съвета как да го направите лесно и приятно. Дори да смятате, че успешно управлявате личните си финанси ще установите, че има какво да научите и подобрите в тази сфера.

Каквото и да е сегашното ви положение, трябва да признаете, че човек се развива и променя. Променя се и заобикалящата го среда. Променят се нашите цели и приоритети. В днешно време гъвкавост и адаптация станаха по-важни характеристики от сигурността. За да вземете правилното решение във всеки един момент от живота си трябва да имате яснота с какво разполагате, какви са възможностите ви и какви средства можете да използвате за постигане на целите си. Ако положите известни усилия относно управлението на личните си финанси ще бъдете приятно изненадан от резултатите.

„Кой съм аз?”

Преди всичко трябва да сте наясно с настоящата си ситуация. На един лист опишете всичко, което притежавате – имоти, коли, спестявания, инвестиции. Добавете всички сключени дългосрочни договори – за доходи, застраховки, заеми. Това сте вие в цифри към настоящия момент. Сега на друг лист опишете вашето желано състояние – личен и семеен статус; краткосрочни и дългосрочни цели – придобивки, обучения, пътувания, събития, пенсиониране. Отбележете кои от тях са задължителни и кои пожелателни.

Следва подробно да анализирате всичките си приходи и разходи – по отделни източници и суми. Тук е възможно да се затрудните с описването на разходите. Най-общо може да ги разделите в три групи – ежемесечни сметки (задължителните повтарящи се плащания, независимо от дохода), текущи месечни разходи (за издръжка на семейството, зависещи от приходите) и годишни разходи (появяващи се един или няколко пъти в годината). Като четвърта група може да добавите разходи за желани почивки, пътувания или инвестиции например (опишете в цифри целите си). Колкото по-детайлно подходите към справката, толкова по-добра информация ще получите за последващия анализ.

„Семейно счетоводство”

Най-добре за начало е да записвате всеки ваш разход в съответната група в продължение на поне 3 месеца. Ако правите това 12 месеца, ще получите описание на всички свои месечни и годишни разходи. Ще се изненадате например, че извънредните (непредвидени) разходи заемат съществена част от месечните ви плащания. Може да установите също, че любимата ви кола отнема значителна част от годишния бюджет. Ще забележите, че има месеци, в които се струпват наведнъж плащания, които не можете да осигурите с текущите си приходи (напр.данъци, застраховки, годишни такси по ползвани услуги и пр.). Ако разделите общата сума на всички годишни плащания на 12 ще получите сумата, която трябва месечно да отделяте, за да си осигурите комфорт на паричните потоци през цялата годината. Планувайте тази сума като месечно плащане към спестовната си сметка. Така ще бъдете по-мотивирани и дисцплинирани, отколкото ако наречете това „спестяване”.

През този период е важно само да наблюдавате и да записвате. Отначало ще отделяте време по-често, но скоро ще са ви достатъчни 15-20 мин на седмица. Ще видите как в този процес на самонаблюдение сякаш от самосебе си ще се родят ценни идеи. За начало не си поставяйте за цел големи промени, те естествено ще дойдат с времето. Нека това бъде за вас като игра.

„Дойдох, видях, победих!”

Вече имате информацията, следователно имате възможност да контролирате, да променяте, да създавате Вашата реалност, според Вашите възможности. Във вашата власт е съдбата и спокойствието ви. Но не пренебрегвайте бъдещето за сметка на сегашния момент. То може да донесе със себе си нови възможности, да реализира неизползван потенциал. Но бъдещето също така може да ви поднесе трудности и рискови ситуации, свързани със здравето, имуществото, икономическата среда. Опитайте се да погледне достатъчно напред във времето, дори тогава, когато вече няма да може да получавате трудов доход.

Мечтайте смело, поставяйте си големи цели, но знайте, че те изискват и големи усилия. А колко точно големи – ще ви помогне да разберете планирането на личните финанси. Успех!

Очаквайте следващите ни статии по темата, които ще ви подкрепят с практични съвети и идеи!

Автор: Борислава Димова
Кредитен консултантПубликувано на: 30.12.2014