Какво се крие зад офертите Без лихви и такси

Със сигурност почти всеки един от нас е чувал това толкова популярно рекламно послание. Самата мисъл, нещо да бъде купено на изплащане без да се плащат лихви или някакви месечни такси, е доста привлекателна. Това е и целта на финансовите институции – да дадат на хората това, което искат, като обявяват това, което хората искат да чуят. Как звучи само: „0% лихва, 0% месечни такси”. Човек би си помислил колко са щедри банките и лизинговите компании, как „мислят” за клиента и как правят всичко само и само клиента да „спечели”. Вдъхновени от рекламните послания значителна част от хората, решили да се възползват от предлаганата „уникална” промоция, се втурват да купуват различни стоки при тези условия. Естествено процедурите по отпускане на такъв кредит винаги са опростени и той бива отпуснат до един час. Доволния купувач получава желаната стока и щастлив, че е сключил сделката на живота си, започва да покрива отпуснатия му кредит. Ето тук той открива горчивата истина – нищо от първоначалната оферта не съвпада с реалността. Е, може би не съвсем нищо – същите са стоката и кредитора. Може би точно тук е мястото да си припомним познатия израз: „Безплатен обяд няма”.

За да внесе повече яснота по този проблем „МОИТЕ ПАРИ” направи анализ на предлаганите оферти от този тип. На първо място всеки здравомислещ човек би следвало да си зададе въпроса каква е всъщност печалбата на кредитиращата институция при положение, че не се начисляват лихви и не се събират такси. Самата същност на кредитирането предполага оскъпяване и това оскъпяване се получава, като към отпуснатия кредит се начисляват определени лихви и такси (неща, които повечето кредитори не желаят да оповестяват). Такива такси са например за усвояване и управление на кредита, за обслужване на кредита, за разглеждане на документи и др.. В някои случаи документите за кандидатстване за кредит са включени като разход при съставянето на погасителния план (не допускам, че някой е помислил, че тези разходи са за сметка на кредитора). Изброените такси естествено се вземат предвид при съставянето на погасителния план. Нерядко кредиторите, предлагайки тези оферти, прилагат и някои малки „хитрости” при съставянето на погасителния план. Една от тях е разходите по кредита да се начисляват върху цялата сума, а не върху сумата, която остава след внасяне на първоначална вноска например. Нека вземем прост пример за 12 месечен кредит за 1000 лв. и 10% първоначална вноска. В този случай размерът на кредита възлиза на 900 лв. и начисляваните такси би следвало да се начисляват именно върху тази сума. Ако размера на таксите например възлиза на 5,5%, то в първия случай те са 55 лв., а във втория 49,50 лв., което е с 10% по-малко.

Друг рекламен трик е да се обявява „безлихвен лизинг”. Лизинга е вид кредит и отсъствието на лихва противоречи на неговата същност. Това дава основание да се счита, че „лизинг” без лихва е всъщност разсрочено плащане или друг вид плащане, но в никакъв случай не е рекламираното.

Популярен прийом е също така предлагането на оферта от типа: „0% лихва за първата година и …”. Така веднага възниква резонния въпрос: „Нима кредиторите са толкова щедри, или пък нямат нужда от приходи от лихви?”. Отговорът на този въпрос вероятно ще е изненадващ за мнозина. Противно на очакваното, че неначисляването на лихви в промоционалния период ще бъде наваксано в останалите периоди и това ще оскъпи кредита много повече от стандартния се оказва, че не е така. В този смисъл може да се кажат и някои хубави думи за тези кредитори (обикновено банки за кредитните им продукти). Финансовите институции използват особено активно подобни рекламни оферти от Октомври 2005 г.. Има обаче известно неудобство за клиентите по отношение на сравнението на офертите, тъй като за срока след промоцията лихвата е плаваща и варира във времето, а това не дава добри възможности за сравнение с алтернативни схеми. Също така при целия набор от различни видове такси, за да се приравнят при еднакви условия всички оферти с цел потребителя да може да избере най-изгодната, от него се очаква да има известни финансови познания и опит в работата със специализиран софтуер за обработка на подобни данни.

Обикновено компонентите, които реално завишават размера на оскъпяването са посочени някъде из договора с „дребни букви”, така че ненаблюдателния заемател трудно ги забелязва, но в същото време се съгласява с тях с подписа си върху документа.

Ако се вгледаме внимателно в оферти (обикновено за лизинг) с нулеви лихви и такси ще забележим, че сумата на всички изплатени месечни вноски е по-висока от размера на кредита. Това недвусмислено сочи, че оскъпяване има (въпреки че се рекламира противното) и то, дори в някои случаи, може да е по-голямо от оскъпяването при стандартни оферти.

Съветът на „МОИТЕ ПАРИ” към всеки насочил се към такава оферта е внимателно да се вглежда в размера на таксите, начина на тяхното начисляване, както и в броя на вноските по кредита. Важно е също така да се обръща внимание дали има първоначална вноска и дали тя наистина се приспада, като се съставя погасителния план. Никога не бива да се забравя, че за да е в състояние една кредитираща институция да си позволи нулеви лихви и такси, то тя задължително завишава размера на първоначалните и други съпътстващи такси. Именно в тях се калкулират приходите от лихви и така кредиторите свободно рекламират „0% лихви и 0% такси”.

Актуални оферти за потребителски кредити и кредити и лизинги за автомобили, както и детайлна информация за начисляваните лихви и такси по тях, можете да откриете на сайта на „МОИТЕ ПАРИ”.

Източник: www.moitepari.bgПубликувано на: 22.01.2007