Застраховка „Имот” по ипотечен кредит – защо е задължителна и каква е ползата за клиента?

Застраховка „Имот” е задължителен елемент към всеки договор за ипотечен кредит. Въпреки, че по закон имате право сами да изберете застрахователната компания, е честа практика банката да налага конкретен застраховател, с който има сключено споразумение. Понякога дори не разбирате, че сте подписали такава полица сред множеството документи и формуляри, които банката ви поднася в последния етап. Възможно е дори да нямате реално плащане за нея (когато разхода е за сметка на банката), но ако имате ипотечен кредит вие със сигурност може да се възползвате от предимствата на тази застраховка.

Каква е нейната цел и защо е задължителна?
Когато банката приема за обезпечение недвижим имот (чрез ипотека), тя иска да е сигурна, че ако поради непредвидими събития този имот погине, тя ще може да си възстанови дадените на кредит средства. Това обаче важи само в случаите на цялостно погиване на имота, т.е. когато имота престане да съществува като такъв. В тези случаи застрахователната премия по щетата ще погаси задължението Ви към банката. Уточнявамe, че застраховка „Имот” застрахова само сградата (недвижимото имущество), без обзавеждането вътре (движимото имуществото) – то може да е предмет на друга (допълнителна) застраховка.
Банката определя задължителните рискове, които трябва да са покрити и минималната застрахователна сума. Обикновено се изисква покритие по основните рискове от природни бедствия (пожар, наводнение, земетресение). Относно размера на покритието има три варианта – пазарната оценка на недвижимия имот, договорения размер на кредита или остатъка по главницата (понякога завишен с 20-40%). Последния вариант е най-евтин, но при евентуално бедствие, банката ще е защитена, докато вие ще получите нищожна сума. Всеки клиент може по желание да добави и други рискове, както и да увеличи застрахователната стойност. Това съответно означава и по-голям разход за застраховка.

Каква е реалната полза за клиента?
Когато настъпи щета (напр. наводнение) застраховката би трябвало да покрие разходите за ремонта, т.е. за възстановяване на първоначалната стойност на имота. В този случай собственика на имота трябва да получи обезщетението. Сумата се определя от застрахователя на база договорените в полицата параметри - покрити рискове и застрахователни лимити.

Пример 1: Вашето жилище струва 100 000 лева, Вие имате застраховка с покритие до 70 000 лева и остатък по кредита 30 000 лева. Настъпва земетресение и жилището Ви става необитаемо (трябва да се построи отново). Тогава застрахователят ще заплати на банката 30 000 лева, с които тя ще погаси кредита ви, а вие ще получите останалите 40 000 лева.

Пример 2: Вашето жилище струва 100 000 лева и вие имате застраховка с покритие до 20 000 лева (равно на остатъка по кредита). Настъпва пожар и щетите са оценени на 35 000 лева. Теоретично може да получите максимум до 20 000 лева. Разликата от 15 000 лева за ремонта ще е за ваша сметка. Но ако наводнение в стаята е оценено на 1 000 лева има голяма вероятност да получите обезщетение за около 20% от стойността на щетата (взима се под внимание съотношението застрахователна сума към пазарна стойност на имота).

Разбира се, примерите са максимално опростени, с цел да предадат основната идея. В действителност случаите на изплащане на обезщетения по възстановими щети (от наводнение, пожар, авария на водопроводни инсталации, градушка и пр.) са многократно по-чести, отколкото такива по катастрофични събития.

Какво трябва да направите при настъпила щета?
До три дни след настъпване на щетата, собственика на имота трябва да уведоми застрахователната компания, за да се направи оглед и опис на щетите. Има случаи, в които трябва да се сигнализират и други компетентни органи – КАТ, пожарна. При огледа ще ви изискат списък с документи (в зависимост от щетата), както и самата полица.
След това застрахователя определя размера на обезщетението и уведомява банката. Ако щетата е пълна, обезщетението се превежда в полза на банката. Във всички други случаи (след съгласие от страна на банката) цялата сума от обезщетението се получава от собственика. Най-честата практика е застрахователя да преведе сумата на банката и тя от своя страна да я нареди по сметка на кредитополучателя.
По закон застрахователя е длъжен да изплати обезщетението до 15 дни след представяне на всички изискани от Вас документи. Банката би трябвало да преведе сумата по сметката ви веднага след като я получи от застрахователя.
Относно избора на застраховател, както и условията по самата застраховка има много варианти, но определящи са конкретните потребности на всеки клиент, както и изсикванията на самата банка. Консултантите от „Кредитланд” могат да ви помогнат да направите своя избор, когато ви предстои подписване на договора за ипотечен кредит.

Aвтор: Борислава Димова
Kредитен консултантПубликувано на: 04.11.2014