Не мога да плащам вноските си! Какво да правя?

„Имам 1-2 банкови и няколко бързи кредита, но вече не смогвам с плащането. Имам забавени и неплатени вноски, банките не искат да ме рефинансират, в безизходица съм, помогнете ми!!!”
 
Положението Ви наистина е сериозно, но само от Вас зависи как ще излезете от него. Поради факта, че в момента сте нередовен платец, никоя банка няма да ви обърне внимание, но това не означава, че трябва да стоите и да чакате – така нещата ще се влошат още повече. Ще се опитам да ви дам няколко съвета за действия в такава ситуация:
 

  • Задължително трябва да запазите добрите си отношения с банките – трябва да ги убедите, че сте добросъвестни и въпреки затрудненията в момента вие имате намерение да си погасите задълженията към тях. Това означава да водите чести и честни разговори с тях, да им споделяте намеренията си, да ги направите съпричастни на вашата ситуация. Така ще ги мотивирате да ви изчакат и да не предприемат по-строги санкции към вас. Може дори да ви предоговорят кредита, с цел да ви облекчат поне за известен период от време – например разсрочване за по-дълъг срок или гратисен период за 6-12 месеца, може дори да ви намалят лихва или такси. Съветвам ви обаче да водите тези разговори не със служителя на гише, а с максимално най-високия пост в клона (управител), т.е. човека който реално взима решенията и който ще ви защити пред централното управление на банката. На тези срещи бъдете спокойни, уверени и отговорни; трябва да предизвикате респект, а не съжаление у банкера;
  • Трябва спешно и на всяка цена да погасите задълженията си по бързите кредити – там не можете да разчитате на съпричастност и предоговаряне, а и вноските обикновено представляват голяма тежест (въпреки малките главници и кратките срокове). На всяка цена означава дори да продадете (но не да заложите) някакво свое имущество, вещ или друга движима ценност. Това може да ви се стори крайно в този момент, но ако не успеете да овладеете финансовата си нестабилност сега, на един следващ етап (доста по-краен) пак ще ви се наложи да продавате или самите банки ще го направят, но задълженията ви ще са много по-големи, заради натрупаните лихви и съдебни такси. А и когато продавате под натиск на обстоятелства  и по спешност рядко получавате справедлива цена;
  • Потърсете начини за увеличаване на доходите си – не случайно се казва, че кризата съдържа две определения – опасност и възможност. Със сигурност всеки човек притежава скрит потенциал, който не използва – време, умения, информация, контакти ... Потърсете Вашата възможност!!! Това ще ви помоне да се справите по-добре с първия съвет и да си спестите загубите при реализация на втория съвет.

Бъдете смели и поемете отговорност за грешките си. Успех!Публикувано на: 02.10.2014