За тези, които вече имат кредити

Две са основните причини, които могат да Ви насочат да преразгледате Вашия кредит - да получите по-добра цена или да намалите месечната си тежест.

И в двата варианта решението може да бъде както рефинансиране, така и предоговаряне на Вашия настоящ дълг. Процеса на вземане на решение обикновено протича като решаване на математическа задача с няколко възможни варианта на решение (е, подразбира се, че трябва да сте на ти с математиката).

В най-общи линии стъпките са следните:
    1.    Изчислявате общата сума на разходите до края на договорения период при настоящите параметри на кредита – остатъчна главница, месечна вноска, годишни разходи (такси и застраховки);
    2.    Следва да анализирате възможността за рефинансиране в друга банка. За целта трябва да съберете реални оферти от банките (повечето от тях имат специални отстъпки и облекчени условия, когато целта на новия кредит е рефинансиране на жилищен кредит). Процедурата е почти аналогична на търсенето на нов кредит;
    3.    Отново изчислявате разходите по новите оферти аналогично на т.1, но към общите разходи прибавяте и нотариалните такси за прехвърляне на ипотеката.
    4.    Дори да намерите по-добро предложение за рефинансиране, то задължително го представете в настоящата си банка. В зависимост от целта, която преследвате, изисквате предоговаряне на параметрите по настоящия си договор, така че  да Ви удовлетворяват;
    5.    Изчислявате бъдещите си разходи с новооферираните параметри, като не забравяте да включите в общите разходи и таксата за предоговаряне (всяка банка има такава). Бъдете внимателни, да не ви поставят допълнителни условия, чиято финансова тежест да обезмисли предоговарянето. Всичко е въпрос на преговори!
    6.    Сравнявате вариантите и взимате решение по целесъобразност.  Все пак за предпочитане е да си спестите по-сложната процедура по рефинансиране.

Важно – за да получите коректни резултати за сравнение, при изчисленията на вариантите трябва да използвате еднакъв срок за погасяване. Измерване ефекта от промяната на срока означава просто повече изчисления.

Всичко това може да свърши вместо вас Вашия кредитен консултант, който ще Ви спести часове прекарани в преговори, сравнения и изчисления, както и ще Ви помогне да преминете по-гладко през документалния процес.Публикувано на: 10.09.2014