Как да изберем най-подходящата оферта за жилищен кредит?

Преди да пристъпите към избор на банка, която да финансира мечтания Ви дом, изяснете за себе си следните въпроси:

С какви спестени средства разполагам към момента? В тази графа попадат както личните/семейни спестявания заделени за покупка на жилище, така и евентуална помощ от близки и роднини, потенциална продажба на старо жилище и други.

Какъв е месечния ми бюджет и каква месечна вноска мога да си позволя по бъдещия кредит?

В какъв ценови диапазон се движат жилищата от типа, който съм избрал в района, който съм набелязал? Ако имотът е вече избран – каква е договорената цена и какви допълнителни разходи се очаква да възникнат (разноски по сделката, разходи за ремонт и обзавеждане и други).

 

След като си отговорите на тези въпроси ще имате яснота каква ориентировъчна сума на кредита ще се търси. Повърхностен анализ на 2-3 оферти на пазара ще Ви ориентира към търсен срок на кредита и тип месечни вноски (анюитетни или намаляващи), които да доведат вноската до желания й поносим размер. Наличните кредитни калкулатори в интернет/на нашия уебсайт ще Ви свършат добра работа.

Когато срока и сумата на кредита са ясни идва време да задълбочите анализа си като разгледате конкретни оферти на различни банки. За да стигнете до правилните изводи е важно да сравнявате различните оферти с едни и същи входящи параметри: сума, срок и тип вноски. Сравнявайте офертите на база следните критерии:

Цена на кредита – естествено търсят се най-ниските общи разходи по кредита. Най-подходящи измерители на цената на кредита са Годишния процент на  разходите (ГПР) и Общо изплатените суми за целия период с включени всички разходи по кредита включително такси и застраховки.

Сигурност на офертата и рискове, които поемате

лихвена сигурност – как се образува лихвата по заема? Фиксирана ли е тя и ако да, за какъв период? При променливата лихва направете проучване за величините, от които зависи лихвата – как са се движили назад във времето и има ли някаква отчетлива тенденция за промяна в бъдеще.

застрахователна защита – какви застраховки (живот, имот, безработица и др.) са включени в различните оферти, какви са разходите по тях и от какви рискове Ви защитават?

валутен риск: в каква валута да договорите заема? Поемате валутен риск винаги, когато валутата на кредита се различава от валутата на дохода Ви. Внимателно преценете има ли съществен риск за обезценка на валутата на дохода Ви (обикновено левове) и доколко е оправдано поемането на такъв риск (доколко е по-изгодна офертата в алтернативна валута).

Поемани ангажименти към банката: различните банки, за да предложат по-изгодни условия по кредита изискват превод на заплата и/или обвързване с допълни банкови продукти – дебитна карта, кредитна карта, различни пакети услуги по разплащателна сметка и други. Сравнете какви допълнителни ангажименти трябва да поемете по всяка от разглежданите банкови оферти и какви разходи ще имате за изпълнение на тези ангажименти. 

Не претендирам за изчерпателност, но считам, че изброените критерии за избор на оферта за жилищен кредит са най-важни. Сами можете да ги степенувате по важност според собствените си разбирания, а бихте могли и да потърсите помощ при избора си като се консултирате със специалист от Кредитланд.Публикувано на: 22.07.2014