Новини

БНБ прие Наредба № 19 за кредитните посредници


(Пyбликувано на 21.10.2016 г.)

Нa cвoe редовно зaceдaниe на 20.10.2016 г., Управителният съвет на БНБ прие Наредба № 19 за кредитните посредници. Наредбата се издава на основание чл. 51, ал. 3 и § 11 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП). С нея се уреждат редът и условията за вписване и заличаване на кредитните посредници в публичен регистър на БНБ. 

Съгласно допълнителните разпоредби на ЗКНИП, „кредитен посредник” е лице, което не действа като кредитор или нотариус, свързва пряко или непряко потребител с кредитор или кредитен посредник и при извършване на своята търговска дейност срещу заплащане в парична или в друга форма извършва поне една от следните дейности: представя или предлага на потребители договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗКНИП; или съдейства на потребители, като извършва друг вид подготвителни или преддоговорни действия по договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗКНИП; или сключва с потребители договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗКНИП от името на кредитора. Лицата, които само свързват потребителите с кредиторите, без да извършват някоя от посочените дейности, не попадат в обхвата на ЗКНИП и за тях не се изисква регистрация като кредитни посредници. 

Лицата, които до влизането в сила на ЗКНИП извършват дейност по кредитно посредничество по смисъла на същия закон, следва да подадат необходимите документи за вписване до 21 януари 2017 г., в случай че възнамеряват да продължат дейността си и след тази дата.

Източник: БНБ

Кредитланд ще се регистрира като необвързан кредитен посредник в регистъра на БНБ. Ще продължим да помагаме на клиентите ни да правят информиран избор на най-добрите кредитни продукти на пазара и да предлагаме безплатни префесионални кредитни консултации.


Търси кредит
Размер:
Валута:
Срок:
Калкулатори
Кредитен калкулаторКредитен калкулатор Колко скъп имот мога да си позволяКолко скъп имот
мога да си позволя
Каква лихва мога да си позволяКаква лихва
мога да си позволя
Калкулатор за рефинансиранеКалкулатор
за рефинансиране
Партньори
Контакти Новини Кариери Често задавани въпроси Карта на сайта Защита на личните данни Процедура за жалби и възражения
creditland facebook creditland linkedin creditland you tube

* на цената на градски разговор

Моите Пари | Имоти | Работа | Автомобили
Кредитланд © 2017 - Всички права запазени